Hvad laver en arkitekt hos KHR? Kristian Nielsen Kjær fortæller.

Vil du kort præsentere dig selv?

Jeg hedder Kristian og har været arkitekt hos KHR siden 2018. I min fritid dyrker jeg crossfit, vinterbader og elsker at gå på udstillinger. Arkitektur er også min hobby, og jeg henter en masse inspiration i at se på kunst og arkitektoniske værker.

Hvorfor valgte du en karrierevej som arkitekt?

Helt overordnet synes jeg, det er spændende at skabe fysiske rammer for mennesker. Det er jo en floskel, men det motiverer mig, at jeg kan være med til at give brugerne et godt sted at udfolde sig med en arkitektonisk kvalitet – uanset skala og type af projekt.

På et mere konkret niveau kan jeg godt lide at arbejde med materialer og hvilken materialitet de kan tilføre projektet, og jeg synes det er en spændende udfordring at tænke bæredygtighed både i forhold til materialevalget, social bæredygtighed, livscyklus og genanvendelighed.

Jeg blev faktisk uddannet bygnings- og designingeniør fra DTU før jeg læste til arkitekt på Arkitektskolen i Aarhus med et semester på sci-arc i Los Angeles. Det har giver mig en god forståelse for de konstruktive principper, som er virkelig nyttige i den arkitektoniske designproces.

Kan du forklare nærmere, hvad du laver som arkitekt?

Hos KHR er jeg seniorarkitekt og sagsarkitekt, primært på internationale, offentlige projekter.

Senest har jeg arbejdet på en tysk skole fra konkurrence frem til myndighedsprojekt og pendlet mellem København og Berlin, hvor vi havde vores projektkontor sammen med en tysk tegnestue. I en skole er det altafgørende, at flowet fungerer. Det er spændende at understøtte det pædagogiske program via de fysiske rammer. Samtidig skal man huske at bevare fleksibiliteten i arkitekturen, så den kan tilpasses nye behov i fremtiden.

Lige nu er jeg i gang med et stort hospitalsprojekt i Norge. Min rolle har primært været som designarkitekt med fokus på koncept og design og dermed også programmering, logistik og flow. Der er rigtig mange arbejdsgange og logistik på hospitaler, som arkitekturen skal understøtte bedst muligt.  Af samme grund laver vi brugerinddragelsesmøder med de forskellige afdelinger, så vi har et program, der opfylder alle behov, og hvor rummene er placeret mest optimalt i forhold til hinanden.

Hvad motiverer dig mest i dit arbejde som arkitekt?

Det er fedt at være med til at skabe rum og rammer, der kan påvirke eller udvikle andre. Jeg synes det er fedt at kunne bruge min faglighed til at give folk løsninger med en høj arkitektonisk kvalitet.

Et godt samarbejde på arbejdspladsen er også en vigtig motivation i hverdagen, og jeg har som arbejdsmiljørepræsentant fokus på både det fysiske og psykiske miljø. Jeg synes det er interessant, hvordan man skaber et godt og produktivt arbejdsmiljø og tog sidste år en masterclass i organisationspsykologi, som har givet mig både en bedre forståelse af dynamikkerne og konkrete redskaber.

Er der et projekt eller delprojekt, som du er særlig stolt af at have bidraget til?

Skolen Am Breiten Luch i Berlin er faktisk et godt eksempel på, hvordan vi via arkitekturen kan være med til at præge det, der sker inden for rammerne. Jeg har personligt taget vores bygherre på studietur for at vise eksempler på moderne dansk uddannelsesarkitektur, bl.a. Ørestad Skole og Ørestad Gymnasium, for på den måde at udvide deres horisont. Det betyder at vi har fået et større spilrum til at implementere ”danske” løsninger på den nye skole, som snart bliver bygget i Berlin.

Hvilket projekt gad du godt få mulighed for at arbejde på?

Jeg befinder mig godt i de større, komplekse projekter, hvor det er udfordrende at få program og arkitektur til at hænge sammen.

Kan du give et eksempel på en konkret faglig udfordring fra et projekt, du har arbejdet på, og hvordan du løste den?

Kulturelle forskelle mellem Berlin og København på projektet Am Breiten Luch, har givet interessante udfordringer, som vi bl.a. fik løst gennem en åben dialog og hyppige gruppemøder. Det har samtidig givet mig en større bevidsthed om egne metoder og en åbenhed for at tingene kan gribes an på forskellige måde. Der kan komme mange gode ting ud af at diskutere og udfordre hinanden, så det synes jeg man skal huske, også selvom man samarbejder med et team, hvor det ikke er strengt nødvendigt.

Hvilke computerprogrammer foretrækker du til dit arkitektarbejde og hvorfor?

Det kommer an på projektet og stadiet; i de indledende faser foretrækker jeg 3D-modelleringsprogrammet Rhino og Adobe-pakken, mens jeg i de videre faser kan se fordelen i Revit eller Archicad, fordi man kan sidde flere i samme model.

Hvordan holder du dig opdateret og henter inspiration inden for arkitektfaget?

Jeg elsker at se og fotografere både ny og eksisterende arkitektur og på den måde udvide min horisont, enten ved bare at bevæge mig rundt i byen eller på deciderede studieture. Det er vigtigt at opleve arkitektur i fuld skala for rigtigt at fornemme den.

Kunstudstillinger er også en stor inspirationskilde, og det kan være alt fra maleri til skulpturer, installationer og design. Jeg kan for eksempel anbefale Thorvaldsens, Den Hirschsprungske Samling og Rudolf Tegner Museet.

Jeg har også undervist i mange år og er i dag beskikket censor på arkitektskolerne og på AAU. Det giver mig en finger på pulsen i forhold til, hvad der foregår i vækstlaget.

Har du et godt råd til en kommende bygherre?

Et byggeprojekt er en kompleks størrelse og det er vigtigt at sikre en god dialog med og mellem de forskellige fagligheder, der skal til for at løfte projektet.

Klik dig videre for at se hele KHR's team eller læse mere om vores ydelser.