Norsk-dansk arkitekt- og rådgivergruppe vinder konceptfasen på Nye Helgelandssykehuset

Det offentligt ejede Sykehusbygg inviterede i efteråret 2021 på vegne af Helgelandssykehuset HF til en konkurrence om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester i forbindelse med gennemførslen af konceptfasen for projektet Nye Helgelandssykehuset. Det er en projekteringsgruppe med lang samarbejdserfaring både på arkitekt- og ingeniørsiden, som nu tager fat på denne opgave. Gruppen skal stå for konceptfasen for Nye Helgelandssykehuset, med option på det efterfølgende forprojekt. Projektet omfatter tre forskellige lokationer i Helgeland-regionen.

–Det er et projekt, vi har fulgt i lang tid og har haft meget lyst til at være med på. Vi er sikre på, at samarbejdsrelationerne og den samlede kompetence i vores gruppe vil tilføre projektet både gennemførselskraft og gode løsninger, siger projektansvarlig Bjørn Terje Pettersen fra Rambøll.

Sygehusstrukturen på Helgeland har været diskuteret gennem flere år, og der er allerede udført et omfattende arbejde for udvikling af projektet Nye Helgelandssykehuset. Målet for projektet er, at Helgelandssykehuset HF skal videreudvikle et godt lokalt sygehustilbud og decentraliserede medicinske fagspecialer på Helgeland. I et tæt samarbejde med kommunerne skal det styrke forskning, fagudvikling og uddannelse.

I januar 2020 blev struktur og placering af det nye sygehuset-setup i Helgeland besluttet. Dette omfatter et sygehus i Mosjøen, et akuttsygkehus i Mo i Rana og ét i Sandnessjøen, der skal fungere som hovedsygehus.

- For at indfri ambitionen om at udvikle Norges bedste lokalsygehus er vi afhængige af en tæt samhandling med opdragsgiver, fagmiljøer og myndigheder. Vi har fokus på at facilitere et forum for samhandling med særligt fokus på at samle de tre lokationer i ét samlet projekt, siger funktionsarkitekt Nina Kielland fra PKA arkitekter og projekteringsgruppeleder Ida Garvik Villadsen fra KHR Architecture.

I projektgruppen vil Sweco bidrage med teknisk rådgivning.

- Vi har efterhånden opbygget en stærk ekspertise inden for hospitalsprojekter og ser frem til at bruge dette i et nyt projekt. Sweco har været med i den tidlige fase og kender både projektet og de forskellige problemstillinger godt. Vi glæder os nu til at tage det næste skridt, og glæder os til at samarbejde med de dygtige spillere, der er en del af gruppen, siger projektleder Åge Jensås i Sweco.

Baggrund

Helgeland er den sydligste region i Nordnorge med en beliggenhed lige syd for Polarcirklen. Regionen dækker cirka 18.000 m2 stort og har omkring 80.000 indbyggere.

​Det nuværende Helgelandssykehuset ligger i Sandnessjøen og arbejder både inden for det somatiske og psykiatriske område. ​I januar 2020 blev det besluttet, at Helgelandssygehuset i fremtiden skal have flere afdelinger med en vision om at skabe Norges bedste lokalsygehus. Det projekt er nu nået til konceptfasen med afsæt i et værdisæt baseret på kvalitet, tryghed, respekt og teamwork.

Sykehusbygg HF er et nationalt kompetencecenter for sygehusplanlægning og -byggeri, der ejes af de fire norske sundhedsregioner. Alle sygehusbyggeprojekter over 500 mill. NOK skal håndteres af Sykehusbygg HF.

Helgelandssykehuset HF er den officielle projektejer og kontraktpart for projektet Nye Helgelandsykehus.

Projekteringsgruppen skal i denne fase undersøge to alternative scenarier:

Alternativ 1: Nybyggeri på 26.000 m2 i Sandnessjøen og omegn, samt opgradering og ombygning for de øvrige lokationer, Mo i Rana og Mosjøen på i alt 24.300 m2

Alternativ 2: Udvikling og udvidelse af det nuværende sygehus i Sandnessjøen på 25.500 m2 på den eksisterende grund, samt opgradering og ombygning for de øvrige lokaliteter, Mo i Rana og Mosjøen, på i alt 8.600 m2.

Projekteringsgruppen er en arkitekt- og rådgivergruppe med afsæt i nogle af nordens stærkeste arkitekt- og ingeniørmiljøerne inden for hospitalsplanlægning. Holdet kender hinanden i forvejen og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i gruppen.

Rambøll, der i 2021 har købt Henning Larsen, samt PKA arkitekter og KHR Architecture har således siden 2006 arbejdet tæt sammen på Haukeland børne- og ungdomssygehus i Bergen, hvis anden etape er i sin afsluttende fase. Sweco er teknisk rådgiver på Helgeland-projektet.