Jens Bangs Gæstehus / Jens Bang's Guesthouse

Kategori
Boliger / Residential
Bygherre
Jens Bang
Land
Danmark
By
Struer
År
2004

Gæstehuset er inspireret af de gamle fiskehytter i området og fremstår som et smukt eksempel på, hvordan et hus på enkel og minimal vis kan indskrive sig i et smukt landskab.

Landskaber så vidunderligt store

I slutningen af 1930’erne indlogerede maleren Jens Søndergaard sig i et hus i Toftum, og i et brev til vennen Leo Svane fortæller han om “landskaber så vidunderlig store, så Thy ikke står mål”. Kunstnerens fascination af det særlige lys, de stærkt svungne Toftum Bjerge og Limfjordegnens høje himmel resulterede i flere markante billeder - ofte malet i det samme område hvor den aktuelle gæstebolig er opført. Landskabet er i sandhed betagende. Bygningen er indlejret i en skråning på enhøjtliggende “bjerghylde”, med 200 graders panoramaudsigt fra øst til vest over et åbent, ubebygget klit- og engområde ned mod Nissum Bredning. Det har været tanken at indfange himlens lys i et sammenhængende rumforløb med et hus som set fra alle vinkler respekterer bjergkammens profil.

Plade og skal

Gæsteboligen består grundlæggende af to dele, en betonplade beklædt med basalt og en skal i kobber. Pladen er husets gulv og udgør et gennemgående plan fra morgenterrassen i øst til aftenterrassen i vest. Skallen er både facade og tag, lukket mod skrænten i syd og åben mod nord og i gavlene mod øst og vest. Taget brydes af et gennemgående ovenlys, som rumligt skiller husets sekundære funktioner i den lukkede kerne mod syd fra de primære funktioner i de mere åbne rumforløb mod de øvrige verdenshjørner. Bygningens bærende system består af stålrammer, mens tag og ydervægge er opbygget af præfabrikerede trækassetter tilpasset bygningens hovedmodul. Den valgte kobberbeklædning består af pap med en tynd bøjelig kobberbelægning, hvis vaflede prægning opstår som følge af sammenpresning mellem kobber og pap.

English

The guesthouse is inspired by the old fishing huts in the local area and stands as a beautiful example of how a house can, simply and minimally, embed itself in the surrounding landscape.

Landscapes so wonderfully expansive
In the late 1930s, the painter Jens Søndergaard moved into a house in Toftum. In a letter to his friend, Leo Svane, he described “landscapes so wonderfully expansive they were beyond comparison with Thy”. The artist’s fascination with the particular light, the strong sweeping hills of Toftum, and the regions panoramic skies resulted in a number of striking works, several painted in the same area as the guesthouse has been built. The landscape is truly breathtaking.

The house is embedded in the crest of a hill, with a 200-degree panorama view from east to west over an open, uninhabited dune and meadow area down to the coast at Nissum Bredning. The idea was to capture the light from the sky in a continuous spatial sequence with a house that respects the profile of the hill ridge from every viewing angle.

Slab and shell
The guesthouse consists primarily of two parts: a concrete slab covered with basalt and a copper shell. The slab serves as the floor, a continuous plane running from the morning terrace in the east to the evening terrace in the west. The shell serves as both façade and roof, closed towards the slope to the south and open to the north, with gable ends facing east and west. A continuous skylight divides the roof, which spatially separates the secondary functions in the closed core to the south from the primary functions in the more open spatial sequence facing north, east and west.

The load-bearing structure consists of steel frames, while the roof and outer walls are built of prefabricated wooden coffers dimensioned to the building’s main section. The exterior copper surface consists of felt with a thin, flexible copper covering. The waffled surface is a result of the copper and felt compression.