Hellig Kors Kirke / The Church of Holy Cross

Kategori
Kultur / Culture
Bygherre
Jyllinge Menighedsråd
Land
Danmark
By
Jyllinge
År
2008
Areal
800 m2
Anlægssum
20 mio kr.
Bæredygtighed
Bygget i glasfiberkomposit
Awards
Nomineret til Mies van der Rohe prisen 2009 og tildelt den danske plastpris

Hellig Kors Kirke er tænkt og formet som en abstraktion over det åbne horisontale landskabsrum ved Jyllinge. Bygget i glasfiberkomposit fremstår bygningen translucent.

Homogene flader veksler i vinkler

Rummene i bygningen er skabt i forhold til himmellysets skiftende karakter og kirkens funktion. Hensigten med arkitekturen har været at lade homogene flader veksle i vinkler og planer for at skabe lys, skygge, tyngde, lethed og transparens inde og ude.

Intimitet og fleksibilitet

Rummets indsnævring mod koret og de differentierede adgangsmuligheder sikrer rummets intimitet og kirkens fleksibilitet under forskellige arrangementer. Lysindtaget i kirken definerer rummets brug; korsets arme indgår i bevægelsen ind i kirkerummet og i dets underopdeling. Processionsgangen midt gennem kirken er forlænget ud i et afgrænset udeareal med kontakt til fjorden og himmelhvælvet over kirken.

Engelsk

The Church of Holy Cross is conceived and shaped as an abstraction over the open horizontal landscape around Jyllinge. Built in glass-fibre composite elements, the building appears translucent.

Homogenous surfaces with changing angles

The rooms in the building are designed in relation to the church’s functions and the changing character of the skylight. The architectural intention is to create homogenous surfaces at varying angles and planes, creating a building with changing light, shadow, heaviness, lightness and transparency, both on the inside and outside.

Intimacy and flexibility

The main room narrows towards the choir and has several different entry points, ensuring both intimacy and flexibility during different arrangements. The sunlight that flows into the church defines the interior functions; the arms of the cross define the primary movement into the main hall and adjoining spaces. The procession aisle running through the centre of the church extends outside into a defined space, establishing contact to the fjord and the sky above the church.