Cameline Bolbroe showing modualr architecture & non woven fibre technologies shown at UIA
Cameline Bolbroe er ansvarlig for innovation og bæredygtighed hos KHR Architecture.

"Byggebranchen står for næsten 40 procent af den globale CO2-udledning, så der er et stort behov for, at vi udvikler flere bæredygtige byggematerialer og -koncepter.
I lande med stor sukkerrørsproduktion udgør åben afbrænding af restaffaldet desuden en enorm sundhedsrisiko for lokalbefolkningen. Det her projekt har derfor et stort potentiale både i forhold til den sociale og den miljømæssige bæredygtighed, og jeg er rigtig glad for den positive respons og de mange gode indspark og kontakter, som vi har fået på UIA."

- Cameline Bolbroe, innovations- og bæredygtighedsansvarlig hos KHR Architecture, der står i spidsen for projektet.

Non-woven fibre technologies at UIA
Modulær arkitektur, nye materialeteknologier og digital fabrikation kombineres i innovationsprojektet.

Tre innovationsområder

Ved at kombinere modulær arkitektur, nye materialeteknologier og digital fabrikation præsenterer projektet ”Modular Architecture & Non Woven Fibre Technologies” den første udgave af et modulært byggesystem til midlertidige strukturer.

Projektets formål er at konkretisere mulighederne og udvikle markedet for materialekonverteringsteknologier og modulært byggeri, understøttet af digitale fremstillingsteknologier, som fx CNC. Kombinationen af netop disse tre innovationsområder har et særligt potentiale for gensidig fordelagtig udvikling.

Project participants - Modular architecture and non-woven fibre technologies
Syv organisationer og virksomheder er del af udviklingsprojektet.

Tværfagligt samarbejde

Udviklingsprojektet med arbejdstitlen “Modular Architecture and Non-woven Fibre Technologies, er et samarbejde mellem pt. syv virksomheder og institutioner Advance Nonwoven (DK), Trifolium (DK), Copenhagen Business School (DK), FORCE Technology (DK), Lilaw Juridisk Konsulentfirma (DK) og A. Münter Cia EIRL (Peru) og KHR Architecture (DK).

Non woven fibre technologies shown at UIA
Modulær arkitektur, nye materialeteknologier og digital fabrikation kombineres i innovationsprojektet.

Efterspørgsel på bæredygtige byggematerialer

I byggesektoren ses en stigende efterspørgsel på bæredygtige byggematerialer. I den forbindelse udgør materialekonverteringsteknologier en mulighed for at udnytte de store globale materialeressourcer, der hidtil har været kategoriseret som rest- og affaldsprodukter. Men nye materialer til byggesektoren er i starten tit forbundet med større omkostninger end konventionelle materialer og kræver omfattende certificering.

Innovationsprojekt
Modulære konstruktionsprincipper og digitale fremstillingsteknologier skal være med til at reducere omkostninger, så det nye materiale kan få et gennembrud.

Omkostningsreduktion skal bane vejen

For at gøre denne type nye materialer konkurrencedygtige, arbejder vi i projektet strategisk med at reducere omkostningerne for et samlet byggeri ved hjælp af modulære konstruktionsprincipper og digitale fremstillingsteknologier: Modulære konstruktionsprincipper muliggør en effektiv og hurtig byggeproces. Digitale fremstillingsteknologier har potentiale til at automatisere produktionen af byggeelementer og sikre høj kvalitet samtidig med lave omkostninger, sammenlignet med konventionelt byggeri. Omkostningsreduktion i disse to led, kan derfor være med til at bane vejen for anvendelsen af bæredygtige materialer.


Klik her for at læse mere om projektet.