Oversigt

Konkurrenceforslag til Vinge Station, som var tildelt en central rolle i visionen om en Ny Vinge By. En rolle, der overlades stationen at spille så karakterfuldt, at resonansen opleves stærkt dragende af såvel den tilfældige rejsende og den fastboende. Den fremtidige by opleves gennem en universel sammenstilling af en Station, et Landskab og en By.

Fakta
By
Vinge
Land
Danmark
Bygherre
Frederikssund Kommune
År
2014
Areal
30 000 ㎡
Udmærkelser
2. præmie
Partnere
BIG
Ydelser
Skitsering

Den livgivende natur i Vinge skaber forudsætninger i udformningen af det centrale landskabelige byrum i og omkring Vinge Station.

Varierende mængder af overfladevand fra den omkringliggende by former den nye sø, der efterfølgende skaber de fysiske og visuelle sammenhænge imellem stationen, byens rum og de store vandområder i nord. Skranten former et naturligt socialt mødested med fysiske og visuelle forbindelser imellem stationen og det omkringliggende landskab i syd.

Intentionerne skaber sammenstillinger imellem by, bosætning, landskab og natur, hvilket inspirer videre til udformningerne af de nye multifunktionelle bydele.

 

Vinge S-togsstation og ny bydel

Stationen skal sætte scenen såvel i overført betydning som helt konkret og skal fremstå som ikonet, der indtager første akt. Stationen skal optræde som metaforen, der udfolder de ambitiøse forventninger til den store idé, for at løse de pragmatiske og fysiske bindinger, som programmet tillægger stationen som trafikalt knudepunkt og fysisk udveksler for en hel ny by.

Forståelsen af og indlevelsen i de naturskabte elementer skal her sammenstilles med byens sociale liv til en samlet karakteristik i og omkring stationen. Stationen iscenesætter fortællingerne om landskabet, og de to skal tilsammen skabe det nye univers for den fremtidige by.

“Bydelene omkring Vinge Station har en større bymæssig koncentration, hvorfor vi har taget afsæt i skalatrin to, der forbinder boligområderne i deltaområdet. I lighed med stationen skal de nye bydele udveksle med landskabet for at skabe fysiske og sociale rammer om en dagligdag.”

Peter Nielsen, Chef for bygherrerådgivning, KHR Architecture

Kontakt

 

Udforsk

KHR architecture har sidst i 80-erne udbygget og renoveret Det Kongelige Teaters gamle scene ved i en ny...

Hunderupskolen er i et arkitektonisk spændingsfelt mellem det mellem de historiske bygninger og det moderne nybyggeri. Den nye...

Den nye sterilcentral er optimalt forbundet med Regionshospitalet i Randers via niveaufri forbindelse gennem en eksisterende transportkorridor. KHR...