Oversigt

Nyt center til telemobil-firmaet Orange fordrer gennemsigtighed med sine store glasfacader og et centralt placeret panoptisk rum.

Fakta
Land
Danmark

Det panoptiske rum

Bygningens interiør er udført med stor transparens. Nordfacaden er udformet som en stor glasfacade samt ved at benytte glasskillevægge mod byggeriets centrale panoptiske rum. På denne måde bliver udsigtsforholdene udnyttet optimalt, og bygningens indre miljø fremstår oplevelsesrigt og inspirerende. Det panoptiske rum udvides til at indeholde hovedindgang og receptionsområde.

Arbejdspladser i åbne landskaber

Bygningen er i fem etager og en P-kælder. Huset er disponeret med arbejdspladser i åbne landskaber mod nord og møderum og stille-arbejdspladser mod syd. I midten af huset forsyner et markant ovenlys bygningen med et varieret dagslys ned gennem etagerne. Stueetagen og 1. sal. påtænkes indrettet til lager, postfunktion og Server-Camp. 2. sal er indrettet med kantine og køkken. Kantinen er disponeret som et åbent areal med mulighed for adskillelse af et multianvendeligt område. Facaderne er glasfacader forsynet med solafskærmning.

"På dette centrale sted, der tegner alle besøgendes umiddelbare møde med bygningen, opleves en enorm rumlighed og der er adgang til alle husets funktioner og udkig til alle sider."

Mikkel Beedholm, arkitekt og partner, KHR Architecture
Kontakt

 

Udforsk

KMD's hovedsæde er et arkitektonisk modernistisk hus, der giver KMD et stærkt image i omverdenen. Husets idé er...

Hunderupskolen er i et arkitektonisk spændingsfelt mellem det mellem de historiske bygninger og det moderne nybyggeri. Den nye...

Hvidovrevejs Butikstorv skal fornyes og området udvides med yderligere 8400 kvm til boliger, erhverv og parkering. KHR Architecture...