Oversigt

Heimdal Videregående Skole er en kombineret videregående skole med plads til 1.020 elever, som foruden undervisningslokaler også indeholder øvelokaler for musik, dans og drama, kantine, bibliotek og en kultursal med plads til 350 tilskuere. I tilslutning til skolen er der en stor multihal med 3 håndboldbaner efter internationale standarder. Projektet er resultatet af en 1. præmie i en arkitektkonkurrence og udgør i alt 25.000 m².

Fakta
By
Trondheim
Land
Norge
Bygherre
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
År
2017
Areal
25 000 ㎡
Partnere
Rambøll

En arkitektur der styrker områdets sammenhængskraft og værner om den grønne passage

Teamet har fokuseret på et stærkt byplangreb, og har lagt vægt på at styrke det grønne strøg øst-vest gennem området. Ved at friholde ’’Kulturaksen’’ nord-syd skabes der samtidig et bydelstorv, som et møde- og opholdssted i Saupstad, med forbindelse til eksisterende idrætsbaner, klubhus, skole, kultur og idrætshal.

"Heimdal Videregående Skole er bygget op omkring et klart og enkelt organiseringsprincip: En tung base som integreres i landskabet med et let atriumbyggeri på toppen, som definerer et stort fællesrum, der sammenbinder byggeriet vertikalt."

Palle Bo Rasmussen, Arkitekt og International Chef, KHR Architecture
Kontakt

Udforsk

KHR vandt 1. præmie i en international arkitektkonkurrence med forslaget til Biocenter. Biocenter inspirerer til dynamisk samarbejde og...

Amalie Skram Videregående Skole og AdO Arena i Bergen samler skole og svømmehal i en stor, gennemlyst bygning...

Udbygningen af SDU med det sundhedsfaglige fakultet SUND tager udgangspunkt i en videreførelse af SDUs klare bygningsstruktur og...