POE af Sct. Hans Ny Retspsykiatri

Ved at fokusere på spændet mellem intention og realitet skal et nyt speciale undersøge, om hensigterne bag arkitektur og indretning på Sct. Hans udmønter sig i praksis i den hverdag, som ansatte og patienter har på det retspsykiatriske center.

Metodisk kommer undersøgelsen til at udforme sig som en Post Occupancy Evaluation (POE), der netop er en evaluering af arkitekturen efter at den er taget i brug, og som giver indblik i om bygningen fungerer og opleves som tiltænkt. Specialet kommer til at bygge på kvalitative metoder, da fokus også er at undersøge, hvordan denne type undersøgelse kan bidrage i arbejdet med social bæredygtighed.

Netop social bæredygtighed er en af KHR Architectures særlige fokusområder og i designet af Sct. Hans har der været et stort fokus på at skabe rum, der giver trivsel og tryghed blandt patienter og ansatte i psykiatrien. Via en post occupancy evaluering af arkitekturen får tegnestuen bedre indsigt i, om den helende arkitektur virker efter hensigten.

Akademiske undersøgelser kan styrke arkitektfagets praksis

Specialestuderende Thea Yde Kielberg, der studerer Pædagogik på Københavns Universitet, har specialiseret sig indenfor arkitektur, rum og rumlighed, forklarer projektet:

”Jeg vil undersøge, om det værdimæssige afsæt, som Sct. Hans bygger på, kommer til udtryk i arkitekturen og den måde, som patienter og medarbejdere oplever og bruger den. Man kan sige, at de er erfaringseksperterne, og at branchen skylder sig selv at bruge deres viden og oplevelser til at blive endnu bedre til at skabe arkitektur til det danske sundhedsvæsen.”

”Samtidig håber jeg via dette studie at skabe øget fokus på, hvor værdifuldt det er at koble arkitektfagets praksis med akademiske undersøgelser, der på systematisk vis indsamler viden, som kan komme fremtidens byggerier til gavn.” 

Kreativ direktør Mikkel Beedholm fa KHR Architecture følger Theas post occupancy evaluering med stor interesse:

”Vi forsøger altid at få feedback fra brugerne af vores byggerier, men det er desværre sjældent, at bygherre prioriterer en egentlig POE af byggeriet. Af samme grund er jeg virkelig glad for, at vi via et godt samarbejde med Sct. Hans og Thea nu får indsamlet viden om Sct. Hans på et mere videnskabeligt og grundigt grundlag. Det vil give os en indsigt, der kan gavne både Sct. Hans og fremtidige projekter og brugere.”

Klik for at læse mere om arkitekturen på Sct. Hans, og hvordan KHR Architecture inddrager brugerne.