Henrik Danielsen til åbningen af Sct. Hans Retspsykiatri

Et visionært projekt med fokus på helende arkitektur 

”Region Hovedstaden gik ind i dette projekt med visioner om, at det nye Center på Sct. Hans skulle være førende inden for behandlingen af retspsykiatriske patienter. Det stiller høje krav til de arkitektoniske rammer, hvor sikkerhed, tryghed og differentieret behandling med patienterne i centrum har været omdrejningspunkterne for at skabe en helende arkitektur. Det har været en udfordrende opgave, men jeg synes, at vi er kommet rigtig flot i mål med at indfri ambitionerne," siger teknisk direktør og partner Henrik Danielsen fra KHR Architecture.

"Snart flytter patienterne ind, og så skal byggeriet stå sin endelige prøve. Allerede nu har vi dog fået så mange positive tilkendegivelser, at jeg er meget fortrøstningsfuld."

Mikkel Beedholm lytter

Teamet bag projektet

KHR Architecture har været totalrådgiver på projektet sammen med et stærkt team bestående af Rubow Arkitekter, S&M Rådgivende Ingeniører, Oluf Jørgensen og Opland.

Du kan læse mere om visionerne bag det nye retspsykiatriske center på Regionens hjemmeside og se flere billeder af selve arkitekturen på det nye Sct. Hans her.