A complex brain of technique

Henrik er med sin opvækst i Midtjylland og sin tørre humor tegnestuens altid jordnære og praktisk orienterede partner. Alt, hvad han rører ved, gøres effektivt og præcist. Henrik kan håndtere projekter af meget kompliceret karakter og formår altid at have både detalje og helhed for øje, selv i de mest komplekse projekter.

Henriks Karriere

Henrik forholder sig altid meget realistisk til opgaverne, samtidig med at han bryder grænserne for, hvad der kan lade sig gøre, som eksempelvis da han udviklede Hybrid ventilation til B&O’s hovedsæde.

Henriks karriere startede med nogle få år på mindre, jyske tegnestuer, hvor han skulle håndtere alle facetter af opgaverne fra start til slut. Det var typisk mindre projekter som en tilbygning, ungdomsboliger i et gammelt pakhus eller tilsyn på et nyt enfamiliehus. Springet til en af tidens største danske tegnestuer, Krohn & Hartvig Rasmussen, var derfor stort. KHR var en helt anden verden at træde ind i, hvor projekterne ofte var kæmpestore og derfor skarpt inddelt i faser. Det handlede derfor om at udvikle specialviden, som klart afgrænsede ens arbejdsområde. Men Henriks ambition om at følge et byggeri fra start til slut havde hurtigt en indvirkning på arbejdsopgaverne. Det varede derfor ikke længe, før både projektering, tekniske beskrivelser, udvikling og byggepladsbesøg var dagligdagen på en lang række opgaver. Henrik har derfor fungeret som alt fra projekterende konstruktør, sagsarkitekt og projektleder til administrerende direktør og er nu tegnestuens tekniske chef med næse for teknisk komplicerede løsninger og nye innovative tiltag i byggeriet.

Flere uddannelser

Igennem tiden har Henriks særlige blik for bygbarhed sat sit tydelige spor. Hos KHR sættes æstetikken altid i højsædet, men med et konstant fokus på det funktionelle. Derfor har vi allerede i den indledende fase, under skitseringen, fokus på bygbarheden, hvor Henrik bidrager til at finde løsninger på banebrydende arkitektoniske værker. Med en stor byggeteknisk viden og en naturlig nysgerrighed og interesse i at udforske alle tænkelige muligheder står Henrik ofte i spidsen for tværfagligt samarbejde med dygtige ingeniører, arkitekter og konstruktører, som bidrager til at skabe specialdesignede løsninger til vores projekter. Det er blandt andet kommet til udtryk i byggerier som Pihl & Søns hovedsæde, hvor alt blev specialtegnet til opgaven inden for standardleverancens økonomi. Et byggeri der for nylig, trods sin unge alder, er blevet fredet. Med uddannelse som både tømrer, bygningskonstruktør og arkitekt har Henrik alle de relevante kompetencer og erfaringer til at lede KHR’s store projekter. Lige nu er han projekteringsleder for Ny Retspsykiatri Sct. Hans, hvor han arbejder for, som han formulerer det, ”at vi får bygget Danmarks flotteste og mest funktionelle psykiatriske hospital til aftalt pris og tid.”

Derudover fungerer Henrik lige nu som mentor for to af tegnestuens yngre arkitekter, og han arbejder i det hele taget konstant på at fastholde tegnestuens høje tekniske niveau og for at finde nye og bedre løsninger i arkitekturen.