Iben Tjelum direktionssekretær EIFO - Foto Malthe Bruus
Iben Tjelum Director, Head of Secretariat, EIFO

”Vi har været meget glade for, at man med det samme har fanget essensen af vores nye organisation,

selvom vi er i en proces, hvor vi ikke kun skal flytte, men også skal gennemføre en fusion og dermed skal etablere en ny virksomhedskultur.

Der har været stor lydhørhed og evne til at forstå, hvem vi er, samt hvordan det nye hus skal bruges. KHR har formået at forstå, hvilket visuelt udtryk, der vil matche os, selvom vores nye visuelle identitet ikke lå klar på det tidspunkt, da der skulle vælges design og inventar. Mai og teamet valgte et tiltalende, nordisk udtryk, og det er ikke meget, der er blevet lavet om. Det er helt sikkert fordi, der er blevet lyttet til, hvem vi er.”

- Iben Tjelum, Director, Head of Secretariat i Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO

brugerproces workshop
Brugerundersøgelse med spørgeskemaer og workshops

Brugerundersøgelse som fundament

"Vi er ved at fusionere tre organisationer med forskellige arbejdskulturer, og vi har i projektgruppen vurderet, at der var et behov for at tage folk med på råd, selvom tiden var knap. KHR hjalp os med på kort tid at få lavet en spørgeundersøgelse, som alle medarbejdere kunne deltage i. Undersøgelsen og efterfølgende workshops har givet os fundamentet for den indretningsproces, vi er i gang med nu. Det har været rigtig godt, .

- Iben Tjelum, Director, Head of Secretariat, EIFO

foyer indretning
foyer indretning

Ud over disponering af de 10.600 kvm på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse og workshops, har KHR Architecture hjulpet med at vælge både løst og fast inventar og lavet udbudsmaterialet for indkøb af inventaret. Alt sammen som del af en mere omfattende lejerrådgivning af EIFO.

KHR Architecture leverer arkitektydelser i alle faser og har i de senere år styrket sine kompetencer inden bygherrerådgivning, brugerundersøgelser og space planning.

Space planning ansvarlig Mai Svanholt er associeret partner i KHR Architecture
Space planning ansvarlig Mai Svanholt er associeret partner i KHR Architecture

En indretningen der understøtter arbejdskulturen

”EIFO kontaktede os for at få hjælp til at disponere og indrette deres nye kontor. Sammenlægningen af de tre organisationer betød, at det gav ekstra god mening først at klarlægge, hvilke behov det nye kontor skal imødekomme. Vi lagde derfor ud med en spørgeskemaundersøgelse efterfulgt af workshops med forskellige brugergrupper, som gav os værdifuld viden til den videre proces.

Et helt konkret output af brugerprocessen var, at vi blev bevidste om, at det at ”holde møder” rummer en række forskellige samarbejdssituationer, hvor et klassisk møderum ikke nødvendigvis er den bedste ramme. Corona har samtidig medført et øget behov for at kunne holde online-møder og telefonmøder uden at forstyrre de omkringsiddende kolleger. Det har resulteret i en disponering med møderum og mødezoner som imødekommer både de konkrete behov og den arbejdskultur, man gerne vil understøtte og fremme. Det har tilmed den fordel, at kvadratmeterne bliver bedre udnyttet.”

- Mai Svanholt, Arkitekt og associeret partner, KHR Architecture

Orienthuset i Nordhavn

Udarbejdelse af EU-udbud for EIFOs indkøb af inventar

EIFO er resultatet af en sammenlægning af EKF Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond. Den nye organisation består af cirka 450 medarbejdere, der til efteråret flytter ind i Orienthuset.

Orienthuset består af seks etager og en kælder, hvoraf EIFO flytter ind på fire af etagerne.

KHR har lavet et omfattende materiale, der skitserer disponering af pladsen og møblementet. Aktuelt er tilbudsprocessen i forhold til leverance af inventar i EU-udbud med frist den 16. maj, så lokalerne kan nå at blive indrettet i løbet af sommeren.

Ud over at håndtere arbejdspladsindretningen af det nye domicil er KHR også rådgiver for EIFO i forhold til det nye lejemål og processen med at flytte de 450 medarbejdere fra tre lokaliteter til én.

materialevalg ekstern lounge
materialevalg ekstern lounge

Ydelser leveret i forbindelse med indretningen af Orienthuset:

  • Spørgeskemaundersøgelse målrettet alle ansatte
  • Workshops med forskellige brugergrupper
  • Analyse og space planning
  • Valg af løst og fast inventar
  • Design af receptionsmøbler til det nye hovedsæde
  • Udbudsmateriale til EU-udbud

Hvis I har brug for hjælp til space planning eller indretning af eksisterende eller nye lokaler, så kontakt gerne Mai Svanholt for at drøfte jeres projekt.