Bedre arkitektur via en mere systematisk og vidensbaseret tilgang

Postdoc Cameline Bolbroe, der står i spidsen for KHR Architecture bæredygtighedsarbejde, er medforfatter til "Human-centred research and Open Innovation (OI): How to implement and facilitate crosscutting collaborations in the built environment”. Bogkapitlet er del af en antologi med titlen ”Business Meets Humanities”, som udkommer på forlaget Routledge/Taylor Francis Group og blev lanceret til en bogreception på Københavns Universitet i dag.

Med forskelligt udgangspunkt og fokus undersøger de i alt 10 kapitler i bogen, hvordan det menneskelige perspektiv beriger virksomheders processer, produkter, tjenester og idéer.

”Vores kapitel viser, hvordan et menneskecentreret forsknings- og virksomhedssamarbejde kan bidrage til udvikling af arkitektonisk designpraksis. Man kan bl.a. læse, hvordan man som arkitektvirksomhed kan udvikle nye services ved at inddrage slutbrugere i eksperimenter i fuld skala, som et direkte led i design- og byggeprocesser," fortæller Cameline Bolbroe, der er ansvarlig for bæredygtighed og innovation hos KHR Architecture.

”Bygninger skaber rammerne for vores liv og hverdag som mennesker, og derfor har vi som arkitekter et særligt ansvar for at sikre at byggeriet understøtter vores muligheder og behov. Derfor er det enormt vigtigt at vi bevæger os ud over vores egne antagelser og personlige erfaringer og i højere grad inddrager den viden, der eksisterer hos alle dem, der bruger og bebor vores byggeri - på en professionel måde. Her kan vi som branche bestemt blive dygtigere, både ved at udvikle vores egen tilgang og via samarbejder.”

”Af samme grund er jeg rigtig glad for at kunne sætte fokus på, hvordan arkitekter og andre i byggebranchen med fordel kan arbejde mere systematisk og videns-baseret. Ved at styrke det metodiske fundament for brugerprocesser med viden fra de sociale videnskaber, kan vi skabe væsentligt mere velfunderede og bedre resultater.”

Kapitlet i antologien tager afsæt i forskning udført i forbindelse med transformationsprojektet Gråbrødre Hus i Roskilde. Bogen er udgivet med Open Access, der sikrer fri og lige adgang til forskning for alle. Du kan hente bogen gratis her eller læse mere om KHRs ydelser inden for brugerprocesser og bæredygtighed.