Frederiksberg Centret op ad rulletrappe

Due diligence-forløb skræddersyet til jeres behov

Teknisk due diligence er en byggeteknisk gennemgang, der giver jer et overblik over bygningens stand, og en faglig vurdering af de omkostninger, der vil være forbundet med at få bygningen op på det ønskede niveau samt udgifterne til drift og vedligehold.

Fordi vi er en arkitektvirksomhed, kan vi på baggrund af den tekniske due diligence og jeres ønsker, skitsere transformationsmuligheder. Det giver jer en realistisk vurdering af, om bygningen kan indfri jeres brugsbehov, og om budgettet for transformationen er bæredygtigt. 

 

Teknisk Due diligence rådgivning

Helhedsorienteret teknisk og miljømæssig due diligence

Der er stor forskel på vores kunders behov for due diligence, og ofte starter vi i fællesskab med at analysere, hvor omfattende en due diligence proces der giver mening i det konkrete projekt.

Selvom teknisk due diligence er vores primære fokus, laver vi også miljømæssige due diligence-analyser, hvor vi eksempelvis screener for skadelige stoffer.

Takket være vores mangeårige erfaring i branchen har vi et helhedsblik i alt, hvad vi laver. Det betyder, at vi ikke bare laver teknisk due diligence ud fra en tjekliste, men hele tiden har blik for jeres konkrete business case. 

Pihl & Søn s domicil

Fordelene ved en teknisk due diligence analyse

  • Forebyggelse af uventede omkostninger 
  • Identificering af risici og potentiale af en erfaren og uafhængig partner 
  • Større sikkerhed om ejendommens reelle værdi ud fra jeres business case
  • Teknisk due diligence-assistance, præcis når I har brug for det
  • Rådgivning om transformation af bygningen, inkl. budgetter og tidsplan for realisering

Kontakt os uforpligtende for at høre, hvilken fremgangsmåde vi vil anbefale i jeres specifikke sag.

Udforsk

KHR har tegnet Tårnby Station, der er en del af byens trafikale knudepunktder og indgår i A/S Øresundsforbindelsens...

Den nye bygning til Jern- og Metalskolen i Sisimiut kobler sig til de eksisterende bygninger og danner en...

Kverndalen bo- og dagscenter er et plejehjem på 18.000 m2 med 128 heldøgnspladser og 30 dagspladser, hvor KHR...