Nuuk skole visualisering

Stor skole brudt op i mindre enheder

Den nye skole i Nuuk vil give plads til 1200 skolebørn og 120 vuggestue- og børnehavebørn, men fordi skolen er fordelt på 7 mindre bygninger, vil også de små børn føle sig trygge. 

"De små huse, som tilsammen danner en form for landsby, er inspireret af fjeldene og klippelandskabet omkring, hvilket især ses i taggeometrierne," forklarer Janina Zerbe til Trine Juncher Jørgensen fra Sermitsiaq.

"Tagenes udformning har også en praktisk funktion, idet hældningen på tagfladerne bevirker, at sneen ledes væk fra vinduerne, og at vinden kan komme omkring."

Lysindfald fra ovenlys på Nuuk skole

En skole uden bagside

Opdelingen i mindre enheder betyder også, at der er uderum med læ mod forskellige verdenshjørner - vigtigt i et arktisk klima. På samme måde er ovenlys placeret, så dagslyset udnyttes optimalt uanset årstid. 

"Lyset fra ovenlysvinduet filtreres ned over de indvendige skrå lofter, hvilket giver en helt særlig lyskvalitet," forklarer Janina Zerbe.

Delfin på facaden på skolen på sletten

Unik facade med lokal inspiration

Grønlandsk fauna og flora kommer til at pryde facaden, hvor hvert hus får sin farve og sine egne motiver. I Grønland forbindes farver med tilstedeværelsen af mennesker, og brugen af farver er derfor en del af den traditionelle byggeskik. På skolen bruges farverne til dyr, der både giver de enkelte bygningskroppe og dermed klassetrin identitet, og lærer børnene om de lokale dyr og planter.

"Dyremotiverne er bearbejdet, så de fortæller historier om dyrenes levevis (...) hulmønstrene i metalpladerne vil om vinteren skabe smukke mønstre af iskrystaller, så dyremotiverne vil sig med årstidens skiften," siger Janina Zerbe.

Nuuk skole hjerterum

Leg og læring

"..bygningen skal indbyde til leg og bevægelse. Derfor har den store samlingstrappe også en rutsjebane, og der er print på gulvet, så man får lyst til at være aktiv."

Samtidig er der siddenicher og integrerede siddemøbler på hele skolen, så det er let at fordybe sige og strukturere undervisningen efter forskellige behov og nye pædagoiske metoder.

"Hele skolen er designet fleksibel, så den kan tilpasses nye funktioner," forklarer Janina Zerbe i interviewet.

Klik her for at læse mere om KHRs ydelser inden for skolebyggeri.