Ankomst til retspsykiatrisk hospital Sct Hans

Gode intentioner, arkitektoniske kvaliteter og specialiserede hensyn 

Sidse Grangaard og Jon Dag Rasmussen fra mediet Rumsans, der redigeres af Build under Aalborg Universitet, har besøgt Sct. Hans Ny Retspsykiatri og beskriver byggeriet som "fyldt til randen med gode intentioner, arkitektoniske kvaliteter og specialiserede hensyn" i forhold til den ganske særlige gruppe af beboere som stedet huser. 

Helende arkitektur med hjemlige rammer

Et ekstremt eksempel på velfærdsarkitektur

I formgivningen af det nye retspyskiatriske center har vi haft et stort fokus på at skabe helende arkitektur samtidig med at de formelle krav til sikkerhed og funktion naturligvis er opfyldt. Anmelderne er imponeret over hvor elegant opgaven er løst:

"Gennemgående er byggeriet karakteriseret ved at fokusere på de indsattes værdighed. Fornemmelsen i huset som helhed er, at der her er basis for de helingsprocesser og den bedring, som er det ypperste og mest fornemme formål i dette ekstreme eksempel på velfærdsarkitektur." 

Udsigten Sct. Hans Retspsykiatriske Hospital

Arkitektur der benytter sig af landskabet

Naturen er et helt centralt element i byggeriet af Sct. Hans: "Fordi arkitekturen benytter sig af landskabet, som skråner ned mod fjorden, er man alle steder beriget med udsigt til grønne omgivelserne, som er helt i tråd med principper bag helende arkitektur," bemærker anmelderne. 

"At kunne se direkte ud i den omgivende verden er ikke bare symbolik, men kan også forstås som en konkret og kropslig mulighed for at bevare fornemmelsen med det omgivende samfund, indespærringen til trods."  

Varme materialer og teksturer

Brugerstudier og research højner arkitekturens kvalitet

Der ligger et stort forarbejde i form af brugerstudier forud for designet af Sct. Hans Ny Retspsykiatri, som anmelderne tydeligt ser værdien af: "Anlægget er et eksempel på, hvordan grundig research og detaljerede indsigter i beboere, ansatte og andre brugeres hverdag, i praksis kan indtænkes og forløses i konkret design."

Du kan læse mere om selve projektet eller om vores ydelser inden for sundhedsbyggeri og brugerprocesser.