Arkitekturens hovedgreb

Projektet består af fire sengeenheder, uden- og indendørs fællesaktiviteter samt et ankomsthus med personale og besøgsfaciliteter. Hver sengeenhed er udformet som en klynge omkring tre større gårdrum. Ankomstbygningen er placeret i forlængelse af aksen Tofteparken, i det eksisterende Sct. Hans Øst og fungerer som bebyggelsens visuelle port. Bebyggelsen danner i sig selv perimeteren omkring anlægget.

Hele bebyggelsen bindes sammen af en indre havegang med fællesfunktioner tilknyttet. Centralt ligger den store og oplevelsesrige aktivitetspark hvorfra der overalt, grundet bebyggelsens disponering på grunden og det faldende terræn, er udsyn over parken, udendørs aktivitetstorve og landskabet, men aldrig direkte ind til en bolig. Boligerne er altid placeret med udsyn over landskabet og aldrig med indbliksgener mellem to boliger. Et gennemgående parameter for plandisponeringen er fokus på personalets og patienternes arbejdsgange, velvære og sikkerhed. Projektet arbejder bevidst med den helende arkitektur, betydningen af lys, luft og natur. Der er således overalt i bebyggelsen udsyn over det fantastiske landskab eller grønne haverum.