• Wayfinding i P-kælderen på Kronløbsøen

Oversigt

KHR Architecture har hjulpet Udviklingsselskabet By & Havn med en bedre brugeroplevelse i P-kælderen på Kronløbsøen. P-kælderen kan rumme over 1.000 køretøjer på fire parkeringsdæk under vandoverfladen, og brugerne havde alt for svært ved at orientere sig i det store anlæg med den hidtidige skiltning. KHRs wayfinding-specialister har analyseret problemerne og udviklet en ny wayfinding-strategi samt et markant skiltedesign, så folk ikke længere farer vild på Kronløbsøen.

Fakta
By
Nordhavn, København
Land
Danmark
Bygherre
Udviklingsselskabet By & Havn
År
2023
Areal
3300 m2
Partnere
Heidemann Grafisk
Ydelser
Koncept og design

Distinkte farver går igen over og under jorden

Det store P-anlæg på Kronløbsøen var svært at overskue bl.a. på grund af opdelingen via en centralt placeret rampe, som bevirker, at man ikke kan se hele anlægget på én gang.

Den problemstilling er løst ved at bruges to distinkte farver til at markere de 2 hovedområder, som rampen er med til at skabe. Farverne går igen også over jorden, så man intuitivt forstår, hvilket trappetårn eller hvilken elevator, man skal benytte for at komme ned til sin bil.

“Megagrafik egner sig godt til skalaen i et p-hus og til transport i bil. Som sidegevinst er de grafiske wayfinding-elementer med til at give lidt liv til den grå p-kælder.

Kirsten Bernild, grafisk designer

Et overbevisende wayfindingkoncept

Wayfinding-konceptet på Kronløbsøen er blevet så stor en succes, at By og Havn har bedt KHR Architecture om at rulle konceptet ud i flere andre parkeringshuse i København.

Konceptet er udviklet under hensyntagen til i By & Havns design- og skiltemanualer for at sikre en logisk sammenhæng og en rød tråd i den visuelle identitet.

Wayfindinggreb i praksis

Hvor er trappen? Hvilken trappe skal jeg tage? Trappekernerne fremhæves, så de bliver lettere at lokalisere og finde ud af, hvor de enkelte trapper fører hen.

Hvilken etage befinder jeg mig på? Etagenumre markeres på døre, rampevægge og i kørebane, så man altid ved, hvilken etage man befinder sig på.

Hvor kører jeg ud henne? Der indføres pilemarkering på kørebane samt supplerende loftskiltning for at markere udkørsel tydeligt.

Hvor er min bil? P-anlægget zoneopdeles med bogstaver inden for de to hovedområder

Jeg går lige op ad kørerampen for at komme hurtigt ud...
Der indføres fodgængerfelt på kørerampen til Helsinkigade for at undgå farlige situationer med bløde trafikanter på kørebanen.

Læs mere om wayfinding.

Udforsk

Arlanda Lufthavn nord for Stockholm er et enormt anlæg med terminaler, tilkørselsanlæg og P-huse. I det nye årtusinde...

Bergen Fjord er en vigtig kanal i den vestlige del af Norge. Den forbinder den aktive havn i...

Billund Lufthavn blev i 2002 udbygget med en ny passagerterminal tegnet af KHR. Den nye terminal på 40.000...