Oversigt

Lyngby Bymidte er samlingspunktet for en hel regions handlende. Projektet forsøger at bidrage til disse forhold ved at bygge på den eksisterende urbanitet, uden at låne fra denne, men derimod styrke den eksisterende kontekst gennem rumlige og funktionelle tilføjelse af fornyende bymæssig karakter.

Fakta
By
Lyngby
Land
Danmark
Bygherre
Lyngby-Taarbæk Kommune
År
2012
Ydelser
Totalrådgiver

Inspireret af konteksen

En modernisering af bygningen er tiltrængt, hvorfor denne besvarelse forsøger en hensynsfuld tilpasning der visuelt og funktionelt efterlader en tidssvarende demokratisering af bygningen, der inspirerer til større grader af åbenhed, såvel i som udenfor bygningen.

Projektets porøse struktur som udstrakt grøn bygningsmembran er inspireret af de mange grader af hastigheder hvormed konteksten i dag opleves.

Samfundsmæssig og kulturel udvikling

Lyngby Tårbæks Rådhus indgår i vores kulturarv som et nationalt modernistisk værk. Bygningen har fået en særlig status, der refererer til den omgivende kontekst. Et ikon for den samfundsmæssige og kulturelle udvikling.

På denne baggrund er vi grundlæggende af den opfattelse at bygningen skal bevares i sin nuværende udformning set fra hele den omgivende kontekst. Bygningens identitet skal skærpes gennem dette projekt.

Udforsk

Udbygningen af SDU med det sundhedsfaglige fakultet SUND tager udgangspunkt i en videreførelse af SDUs klare bygningsstruktur og...

Ballehvileren er et resultat af KHRs helhedsfokus på arkitektur og design. I forbindelse med projekteringen af metrostationerne til...

Dansk Center for Partikelterapi er det eneste af sin slags i Danmark, og det unikke byggeri er en...