Oversigt

KHR architecture har sidst i 80-erne udbygget og renoveret Det Kongelige Teaters gamle scene ved i en ny mellembygning at etablere opgraderede omklædningsfaciliteter, personalekontorer, ballettens træningssale samt bagscener, maler- og skræddersal.

Fakta
By
København
Bygherre
Det Kongelige Teater
År
1985
Areal
5100 ㎡

"Vi ønsker at understrege arkitekturens betydning i hverdagen og tydeliggøre hensigterne bag vores arkitektur - på dette sted hvor de kunstnere, der befolker bygningen, er den største del af oplevelsen af stedet.”

Mikkel Beedholm, Partner og Arkitket MAA, KHR Architecture
Kontakt

 

"Ombygningen foregik som en udhuling af de eksisterende bygniger langs Holmens kanal frem til Holbergsgade. Det smukkke facadeudsnit ud mod Holmens Kanal penetrerer de gamle facader og opleves alene i den historiske skal, som et vidne over projektets eksistens som værende et stort kulturelt indeliggende værkstedsrum imellem Tordenskjoldsgade og Holmens Kanal."

Jan Søndergaard, Professor & Arkitekt, KHR Architecture

Kontakt

 

 

Arkitekturen med fokus på de fysiske elementer, hvor volumen, rumlighed, materialitet og bygningsdetaljer skaber arkitekturens fremtræden

Udbygningen har taglys og dobbelthøje rum, og disse "mellemrum" indfanger lyset, så de etablerede hvile- og loungeområder er brugbare og indbydende til både møder, træning og pustepauser.

 

Arkitekturens fysiske karakter danner rammen om de mennesker, der bruger det, og de stemninger der opstår, når rummet indtages og finder anvendelse.

 

 

Udforsk

Hellig Kors Kirkes arkitektur er tænkt og formet som en abstraktion over det åbne horisontale landskabsrum ved Jyllinge....

Den smukt svungne svømmehal fungerer som nyt kulturelt og socialt mødested i Nuuk og vandt i 2005 Guldmedalje...

KHR vandt 1. præmie for forslaget om at skabe et levende og inddragende nyt rådhus for ansatte og...