Bygningssynet har fredet Pihl & Søn

Det særlige bygningssyn har indstillet det tidligere domicil for entreprenørfirmaet "Pihl & Søn" tegnet af KHR Architecture til fredning på baggrund af en indstilling ved arkitekt Kim Dirckinck-Holmfeld.

Fredningen omfatter såvel landskab, bygninger og inventardele.

”Pihl & Søns hovedsæde i Kgs. Lyngby blev ved sin fremkomst i 1994 betragtet som det endelige opgør med postmodernismen og andre udefra kommende strømninger, der havde præget arkitekturen i perioden forud.

Huset blev internationalt og ikke mindst i Skandinavien et ikon for opgøret med den billedciterende postmodernisme. De to senere tilbygninger fra hhv. 2000 og 2005 fortsætter det særegne formsprog, der var udviklet til 1. etape. Bygningerne både sammenfatter og udvikler den modernistiske idé og den håndværksmæssig tradition i en rumlig organisering af bygningens funktioner, der i bygningens ydre fremtoning og indre rum opleves som universel og tidløs”.

Sammendrag fra indstillingen v. forslagsstiller Arkitekt MAA, Kim Dirckinck-Holmfeld. Læs hele indstilling til fredning af Pihl & Søns domicil.