Partner, professor Jan Søndergaard står i spidsen for et nyt strategisk samarbejde mellem KADK, KAB samt produktionsvirksomhederne Strøjer tegl og BB fiberbeton.

Det strategiske samarbejde indgår som en del af undervisningsmodulet ”6-ugers blokken” for tredje års studerende på KADKs institut for bygningskunst og teknologi. Jan Søndergaard har iværksat et storstilet projekt hvor studerende arbejder på at kvalificere et eksisterende boligområde. Opgaven har været at fremkomme med forslag til usete energioptimeringer på eksisterende facader. Udfordringen har været at genfortolke brugen af ler i byggeriet, isoleret set, eller i kombinationer med fiberbeton.

Resultatet er en lang række unikke forslag på energioptimeringer, der på smukkeste vis foreslår nye holistiske løsninger der sammenstiller funktionalitet, tektonik og arkitektur til realiserbare løsninger, der nu indgår i en evalueringsfase forud for en produktudvikling målrettet en endelig realisering.

Konceptet for den nye undervisningsmetode er skabt af Partner professor Jan Søndergaard og bygger på erfaringer fra vores projekt ”Generisk Bocelle” der er blevet til i et samarbejde mellem KHR Arkitekter, Københavns Tømrerlaug, KADK, Fiberline Composite og Københavns Tekniske skole.