KHR Architecture har sammen med sin tyske samarbejdspartner Renner Architekten vundet en international arkitektkonkurrence om at opføre en skole i bydelen Lichtenberg i Berlin. Kreativ Direktør i KHR Architecture, Mikkel Beedholm, siger:

”Vi er rigtig glade for at have vundet konkurrencen om skolen Am Breiten Luch, som er et virkelig spændende projekt med en udfordrende location, hvor vi har draget god nytte af vores store erfaring med at udvikle moderne skolebyggeri og samtidig skabe et kvartersløft.

Opgaven bestod i at udforme en integreret skole til 725 elever efter et såkaldt Compartment-princip, hvor man skaber små skoleenheder i skolen, og at integrere to sportshaller på en forholdsvis lille grund, hvor der er kraftig støjbelastning fra både en stor vej og et banelegeme. Derudover går der en stor vandledning på tværs af grunden, som skal holdes fri for byggeri, hvilket virkelig har krævet en anderledes måde at organisere byggeriet på.

Vores to sportshaller er placeret over hinanden og løftet op på 1. sal. De er orienteret ud mod Falkenberger Chaussee, så hallerne danner en støjbarriere fra den omgivende vej og jernbane. På denne måder skaber sportshallerne et varetegn ud mod byen og bliver en naturlig indgang til et af bydelens større park- og læringsstrøg. Dette greb skaber samtidig et roligere bagvedliggende område, hvor de otte klynger med klasseværelser og faglokaler placeres. På stueplan ligger alle multifunktionelle områder og kantinen sammen med lokaler til blandt andet musik og kunst såvel som bibliotek og inklusionsområde, der på den måde uden for skoletid kan blive benyttet af andre end skolens elever.

I alt 11 projektforslag blev bedømt, og ifølge dommerkomiteens formand, Stefan Benisch, var det netop vores overraskende og funktionelle organisering af de enkelte bygningsenheder, som blev afgørende for, at vi løb med sejren.”

Regula Lüscher, Byggedirektør for Berlins Senat og Statssekretær for byudvikling i senatsforvaltningen for byudvikling og beboelse, roser KHR for at kombinere funktionalitet med et karakteristisk design:

”Vinderforslaget formår på fremragende vis at sætte de forskellige skolemæssige funktioner i relation til hinanden og samtidig udvikle sin helt egen karakter i den bebyggelsesmæssige kontekst”, siger hun i en pressemeddelelse. Jens Wadle, som er ansvarlig for indkøb af skolebyggeri hos det kommunale boligselskab HOWOGE, der har udskrevet konkurrencen og skal stå for byggeriet af skolen, er enig:

”Grunden er forholdsvis lille og stærkt belastet af larm. Målt på disse udfordringer var de indsendte bidrag præget af en stor bredde af løsningsforslag og en masse kreativitet. Det vindende design re-arrangerer det komplicerede grundstykke i en klogt udtænkt bybebyggelsesmæssig konfiguration og skaber således reel merværdi for de begrænsede udearealer og de indendørs skolerum.” Ud over at være en af Tysklands største udlejere af almene boliger, skal HOWOGE i de kommende år stå for en række skolebyggerier og -renoveringer i Berlin.

Skoleprojektet Am Breiten Luch er da også kun starten på et tysk skoleeventyr, hvis det står til KHRs administrerende direktør Lars Kragh:

”Berlin har lanceret et såkaldt ”offensiv for skolebyggeri” og har øremærket 5,5 mia. Euro til nybyggeri og renovering af skoler. Der skal skaffes i omegnen af 60.000 skolepladser frem til 2026, og det åbner et interessant marked for en virksomhed som vores, der har stor erfaring med moderne skolebyggeri.

KHR er anerkendt for at skabe skolerum, der inspirerer børn til leg og læring. Et godt eksempel er Ørestadens skole, som har fået international anerkendelse, fordi vi virkelig har formået at tage afsæt i børnenes behov og bevægelsesmønstre.

Vi har i den seneste tid mandet op med flere tysktalende medarbejdere og fundet gode samarbejdspartnere i Tyskland. Netop i går var jeg i Hamborg for at underskrive den endelige samarbejdsaftale med Renner Architekten. Nu åbner vi et projektkontor i Berlin og er allerede prækvalificeret til flere konkurrencer inden for skole- og sundhedssektoren i Tyskland.”

Mere om projektet Am Breiten Luch her.