Projektet har gennem forløbet fastholdt de klare designintentioner trods omfattende tilpasninger og udvidelser. Blandt andet forventes det samlede byggeprojekt på Bispebjerg at være færdigt ca. et år tidligere og det nye Akuthus får 100 ambulatorie-rum mere. Dermed bliver det samlede hus på ca. 75.000 kvm efter tilføjelse af ca. 6.800 kvm, der primært skal indeholde ambulatorier.

Regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (A), formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, udtaler: ”Det er nogle dygtige planlæggere, der har formået at tænke ud af boksen og spare regionen for både tid og penge med et bedre resultat til slut. Jeg glæder mig over, at ambulatorierne i Akuthuset vil give langt bedre patientforløb”.

Helt tilbage fra konkurrencestadiet har projektet været robust over for ændringer. Projektets hovedgreb med de tunge funktioner i basen og patientstuer i sengetårnene, er nemlig løst ved at det ambulante flow cirkulere omkring det logistiske flow, hvilket gør projektet robust og skalerbart samtidig med at arbejdsgange og drift er optimeret.

Vi ser frem til at arbejde videre med det nye Bispebjerg Akuthus.