Business casen er drivkraften for bygherrerådgiver Trine Christensen

Vil du kort præsentere dig selv?

Mit navn er Trine, jeg er 29 år gammel, og jeg arbejder som bygherrerådgiver her hos KHR. Jeg har læst til bygningskonstruktør på Københavns Erhvervsakademi (KEA) og har herefter læst en kandidat i ’Ledelse og Informatik i Byggeriet’ på Aalborg Universitet (AAU) i Sydhavnen. 

Min fritid bruger jeg på at socialisere med mine nærmeste, styrketræne, løbe og læse forskellige bøger - både nogle, der tapper ind i mine interesser, og nogle med indhold, som jeg ikke kender noget til, med henblik på at udvide min horisont. Hvert år har jeg faktisk et mål – et nytårsforsæt om man vil – om at skulle læse minimum én bog om måneden. I 2023 har jeg sat det op til minimum 2 bøger om måneden. Det har jeg gjort for at mindske min ’skærmtid’ og i virkeligheden bare for at aktivere og ventilere min hjerne igennem litteraturen.

Hvorfor valgte du en karrierevej som bygherrerådgiver?

Igennem den længste del af min studietid kendte jeg egentligt ikke til rollen som bygherrerådgiver, og det er derfor lidt af et tilfælde, at jeg endte her.

Jeg startede i rollen som bygherrerådgiver, da jeg læste på Aalborg Universitet. Under mit specialeforløb tilbød den virksomhed, jeg skrev speciale om, mig en stilling i deres afdeling for bygherrerådgivning, hvilket blev min start i rollen. Efter at have været der et års tid, skiftede jeg her til KHR, og jeg har på intet tidspunkt været i tvivl om, at det var den rigtige vej for mig.  

Jeg er dog også af den opfattelse, at man aldrig bliver færdig med at lære. Derfor starter jeg til sommer på en HD del 2 i Finansiering ved siden af arbejdet, da en finansiel baggrund i samspil med min byggetekniske viden vil kunne positionere mig bedre i forhold til de aktører, jeg repræsenterer. Det glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang med. 

Kan du forklare nærmere, hvad du laver som bygherrerådgiver?

I min stilling som bygherrerådgiver hos KHR rådgiver jeg vores kunder indenfor udvikling, udførsel og køb af ejendomme.
Opgaven er forskellig alt efter, om jeg repræsenterer en bygherre, der skal have bygget nyt eller renoveret, eller en køber af et nøglefærdigt byggeprojekt – det vi kalder en ‘Forward Purchase’ - der oftest køber projektet som et kompletbyggeri uden nødvendigvis at have noget med udviklingen at gøre.  

Jeg repræsenterer oftest købere, hvilket jeg tager udgangspunkt i her. Når jeg agerer bygherrerådgiver for køber, repræsenterer jeg vedkommende. Her vil køber og sælger på forhånd have lavet en SPA (sales & purchase agreement), som indeholder aftaleforhold og juridiske forudsætninger - min rolle er at drive processen fra den indgåede aftale til overdragelse mellem sælger og køber.  

Det primære omdrejningspunkt er de månedlige bygherremøder, hvor entreprenøren, bygherre og jeg selv, på vegne af køber, drøfter processen, fremdriften og eventuelle projektbeslutninger. Køber har løbende mulighed for at foretage tilkøb, og det er her min opgave at varetage købers interesser bedst muligt. På baggrund af en vurdering af projektbeslutninger, der kan resultere i meromkostninger, indstiller jeg min anbefaling. Her har jeg altid tre ting for øje; 

  1. Det arkitektoniske / æstetiske 
  1. Driften 
  1. Økonomien. 

Hvis køber ønsker at lave et tilkøb, som reelt set vil være en meromkostning, er det mit ansvar at vurdere, hvorvidt det er ’nice to have’ eller ’need to have’ - altså om det kan øge kvaliteten af projektet og dermed værdien af købers portefølje.

Når vi nærmer os aflevering af projektet, vil entreprenøren, bygherren og jeg selv gennemgå det foreløbigt færdige byggeri. Vi identificerer eventuelle fejl og mangler med henblik på at sikre, at køber rent faktisk overtager projektet i den aftalte kvalitet.  

Til sidst deltager vi i afleveringsforretningen, der er mellem entreprenøren og bygherren, og efterfølgende overdragelsen mellem bygherre, altså sælger, og køber. Overdragelse anses som værende den afsluttende interaktion, det vi på godt fagdansk kalder 'closing'. Herefter kan der dog opstå forskellige ting i forhold til projektet 'post-closing', som vi som repræsentant for køber skal håndtere. 

Hvad motiverer dig mest i dit arbejde som bygherrerådgiver?

Business casen. Groft sagt.  

Men derudover motiverer det mig at være med til at sikre, at køber overtager projektet som aftalt, og at jeg har været primus motor for køber i hele processen. 

Hvilket projekt gad du godt få mulighed for at arbejde på?

Der er umiddelbart ikke nogen specifikke projekter, jeg drømmer om at arbejde på, da det for mig i højere grad handler om processen af at fuldføre et projekt - uanset om der så står studieboliger, erhvervslejemål eller noget helt tredje færdigt, når det afleveres.  

Jeg er dog meget fascineret af både byudvikling samt udenlandske projekter. Jeg ser generelt mange dokumentarer, der præsenterer særlige projekter verden over, og et foredrag om byggerier i Dubai, som jeg engang var til, fangede særligt min interesse. Dubai bygger i en helt anden skala og på grund af deres økonomiske fundament i byggebranchen, kan stort set alle byggetekniske løsninger lade sig gøre, hvilket giver mulighed for nogle spændende og komplekse byggerier.  

I lyset af min helt fundamentale interesse for udenlandsk byggeri, er det bestemt noget, jeg godt kunne tænke mig på et tidspunkt. 

Hvordan holder du dig opdateret og henter inspiration inden for byggebranchen og dit fag?

Det gør jeg særligt igennem mit arbejde og sparring med kolleger. Jeg deltager herudover ofte i forskellige oplæg og foredrag indenfor branchen og er medlem af relevante netværk. I relation til det er jeg sammen med to kompetente kvinder, der arbejder som henholdsvis advokat og asset manager, i gang med at etablere et netværk for kvinder i ejendomsbranchen.  

Formålet med netværket er ikke at opdele branchen i køn, men derimod at skabe et forum, hvor kvinder med samme ambitionsniveau og karriereorienterede mindset kan videndele, sparre og være med til at udvikle hinanden. I min optik er udvikling mest effektivt, hvis det foregår blandt ligesindede, som man kan spejle sig i både professionelt og privat. Jeg er derfor rigtig spændt på at få det forum i gang, og jeg håber, at det i et eller andet omfang kan bidrage til branchen og dens fremtidige udvikling. 

Har du et godt råd til en kommende bygherre?

Bygherrer bør altid sikre sig en bygherrerådgiver tidligt i processen. Værdien skabes igennem indgående kendskab til projektet, da det giver et bedre grundlag for blandt andet at kunne træffe beslutninger - små som store.  

Når det er sagt, skal man naturligvis vælge sin rådgiver med omhu. Jeg læste for nyligt, hvor arkitekt og professor Lars Juel Thiis udtaler, at ’bygherrerådgivning er blevet en meget lukrativ zone at befinde sig i’. I hans optik 'overtaler' bygherrerådgivere deres kunder til at hyre dem tidligt ind for at sætte sg selv i en indbringende position. Han sætter spørgsmålstegn ved rådgivernes kompetencer, og om de virkelig kan det, de siger,

På den måde sætter han fokus på, hvilken værdi bygherrerådgiverens rolle har, og opfordrer eksplicit den enkelte bygherre til at sikre, at de virkelig får den ydelse, de har bedt om. Jeg er enig i, at bygherrerådgiverens rolle funderes på kompetence, men det er fortsat afgørende, at vedkommende også har det her indgående kendskab til det specifikke projekt, som jeg nævnte før. Jeg vil derfor fortsat anbefale en tidlig inddragelse kombineret med faglig kompetence. 

Klik dig videre for at se hele KHR's team eller læse mere om vores ydelser inden for bygherrerådgivning.