Haukeland Børne- og ungdomssygehus etape 2 i Bergen er nu vedtaget.

25.09.2015

Styret i Helse Vest RHF (Norge) har den 21. september godkendt forprojektet for 2. etape af det nye Børne- og ungdomssygehus i Bergen (BUS). Hermed er der bevilget en investeringsramme på 3.35 mia. nok. til detailprojektering og udførelse af det somatiske afsnit, der også vil inkludere Haukeland universitetssygehus' føde-/barselsafdeling. 

Det overordnede formål med BUS er at samle børne- og ungdomsspecialerne i selvstændige, men sammenhængende, bygningsafsnit, der er dimensioneret til fremtidige behov, og som vil sikre en høj kvalitet i tilbuddet til børn, unge, fødende og pårørende.

I samarbejde med Rambøll Trondheim og pka arkitekter i Trondheim vandt KHR arkitekter i 2006 arkitektkonkurrencen om det samlede Børne- og ungdomssygehus. Etape 1 (psykiatri og energicenter) er under udførelse, og vi glæder os nu over, at kunne medvirke til at indfri denne enestående ambition.

Læs mere om projektet her : 
BUS II - Barne- og ungdomssjukehuset,

Haukeland,

Bergen, etape 2