Fem stjerner til renoveringen af Østerport Station

27.11.2019

Efter mere end 2 års renovering og modernisering er den fredede stationsbygning fra 1897 igen åbnet.

Se anmeldelse her: https://www.berlingske.dk/design-mode-og-arkitektur/fem-stjerner-oesterport-station-genoplivet-paa-smukkeste

KHR Architecture har gennemført arkitektarbejderne i nært samarbejde med Kulturstyrelsen, så de oprindelige arkitektoniske kvaliteter er blevet genintegreret. Samtidig er bygningens funktionalitet blevet opdateret til at kunne klare dagens behov.

 

Indvendigt er bygningens originale og farverige arkitektur blevet retableret efter farvearkæologiske undersøgelser. Træværkets røde og grønne grundfarver er brugt som gennemgående tema.

Hertil kommer retablering af de oprindelige gule og blå stafferinger på træværk og de genopførte sprængværker. Med åbningen af den nye Metro Cityring forventes passagertallet på Østerport Station at blive forøget fra ca. 30.000 til 45.000 dagligt.

 

Stationens passagervendte arealer er blevet udvidet og to nye indgange i bygningens gavle er med til at servicere det øgede passagertal.

 

De oprindelige dobbelthøje arkader mod bygningens to flotte tøndehvælv er blevet blotlagt og nye glaspartier sikrer indblik til billetsalg, kundeservice og stationsbutikker.

 

Bygningens oprindelige terrazzogulv er blevet retableret, og nye terrazzotrapper er blevet opført med integrerede ledelinjer for synshæmmede.

 

Udvendigt er tag og bindingsværksfacader blevet renoveret i forbindelse med etablering af de to nye indgange. Samtidig er gangtunneller blevet opgraderet med nye overflader på gulv, vægge og loft samt tidssvarerende og moderne belysning.

 

Bygherre:        DSB Økonomi og ejendomme

Totalrådgiver:  Sweco Danmark A/S

Rådgiver:        KHR Architecture

Udførende:     Aarsleff Rail