Forskning og innovation

Atelier KHR: Forskning og Innovation

Hos KHR er professionel forskning og innovation et centralt aspekt i en ambitiøs arkitekturpraksis, der forholder sig kvalificeret til udviklingen af vores arkitektoniske miljøer. Forsknings- og innovationsenheden Atelier KHR, fungerer integreret i tegnestuens daglige arbejde, og understøtter den strategiske udvikling af tegnestuens kompetencer og målsætninger. På tværs af projekter og emner, arbejder vi systematisk med at undersøge og tackle nye kompleksiteter og udfordringer, både i byggeri, samfund og miljø. Atelier KHR samarbejder på tværs af sektorer og med både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og universiteter.

Atelier er oprindeligt fra fransk og kan oversættes til "værksted". Atelier KHR er et professionelt videns-værksted for arkitektur, hvor vi stimulerer nysgerrigheden, fremmer eksperimentet og stiller undersøgende spørgsmål til de måder vi bygger og bor på. 

 

Atelier KHR: Research and Innovation

At KHR, professional research and innovation are key aspects of an ambitious architectural practice that investigates, reflects on and contributes to the quality of our architectural environment. Our research and innovation unit, Atelier KHR, functions as an integrated part of the daily work at the studio and supports the strategic development of the studio's competencies and goals.

Across projects and topics, we systematically develop and apply qualified knowledge that helps to tackle new complexities and challenges in architecture, society and the environment. Atelier KHR engages across sectors and collaborates actively with other companies and educational and research institutions.

The word atelier originates in French and can be translated into “workshop”. Atelier KHR is a professional knowledge workshop for architecture where we encourage curiosity, promote experimentation and ask rigorous questions aimed at exploring the ways in which we build and dwell.