Atelier KHR har ansat Cameline Bolbroe som erhvervs-postdoc til projektet ’Relationel Arkitektur: Innovation af tilpasningsdygtigt byggeri i tætte urbane miljøer’.

Formålet er at undersøge beboelsesprocesser med fokus på relationer og udvekslinger mellem menneske, arkitektur, miljø og teknologi som medskabende handlingspraksisser til udvikling af tilpasningsdygtig boligbebyggelse.

Det treårige forskningsprojekt vil udvikle arkitektoniske designstrategier, der kan underbygge og sikre sociale og relationelle aspekter af tilpasning som et bæredygtighedspotentiale.

Projektet er en del af KHR Architectures strategiske fokus på forskningsbaseret viden og udvikling som forudsætning for moderne arkitektur.