Oversigt

Forslagets ide er, at skabe en ny skole, der sammen med Snejbjerg hallen er karakteriseret ved forankring i stedets egenart og samtidig indpasser en rolig modernitet på kanten af parcelhuskvarteret og det åbne landskab.

Fakta
By
Snejbjerg
Land
Danmark
Bygherre
Herning Kommune
År
2012
Areal
13 896 ㎡
Finansiering
DKK 146 M
Bæredygtighed
Lavenergiklasse 2015

Projektet bygger på følgende arkitektoniske dispositioner:

At skabe en vekslen i skala fra det store til det lille, så uderum og lokaler bliver nærværende og vedkommende.

At skabe afklarede rum og rumdisponeringer, der giver mulighed for undervisningsforløb, der kan veksle mellem fordybelse og fællesskab.

At skabe rum og bevægelsesmønstre, der altid giver en oplevelse af natur og undervisning i sammenhæng.

At skabe en materialitet og kvalitativ sammenstilling af overflader og inventar, der giver rare og rolige rum.

Visuel sammenhæng til omgivelserne

Bygningen skal på én gang være moderne, men samtidig løfte omgivelserne så de ikke lades tilbage som utidssvarende. Denne modernitet skal skabes ved at lave en skole der opleves som nærværende, når man er mange eller alene i fordybelse, åben og imødekommende og med en konsekvent visuel sammenhæng til omgivelserne.

Dette idéoplæg skal understøtte de pædagogiske krav og fordringer, der stilles til en moderne velfungerende skole og til almen trivsel for alle brugere, ikke mindst eleverne.

Udforsk

Bergen Fjord er en vigtig kanal i den vestlige del af Norge. Den forbinder den aktive havn i...

Det ny Sct. Hans hospital udgør i alt 25.000 m² og indeholder en helt ny retspsykiatrisk afdeling med...

Projektets arkitektoniske hovedidé er at skabe en gennemlyst bygning med visuel sammenhæng til det omkringliggende landskab, så man...