Oversigt

Udformning af 1. etape af Imaneq tager udgangspunkt i bevægelsen nord-syd og den overordnede retning på Imaneq, og udlægger et grid parallelt med denne.

Fakta
By
Nuuk
Land
Grønland
Bygherre
Nuuk Kommune & MT Højgård
År
2012

Rekreative kvaliteter

Griddet opløses lejlighedsvis, og bliver til linier vinkelret på denne retning. Griddet kan bruges til at lede bevægelsen af folk i den generelle retning af Imaneq - nord-syd, men også på tværs i kraft af dets linier, som optræder som belægningsskift, markeringer mv.

Grøfter til afvanding af smelte - og regnvand er indtænkt som et karakterfuldt element der bryder de mere hårde belægningsflader, og som forestilles naturligt begrønnet forår og sommer. Grøfterne anlægges hensigtsmæssigt så de leder/følger bevægelsen i belægningen. På den måde bliver vandet som tema et element man bevæger sig langs med og krydser over, og vil kunne tilføre denne del af Imaneq rekreative kvaliteter.

Rum til forskellige aktiviteter

Pladsen foran Grønlands Selvstyres bygninger, og rummet mellem denne og det nye Nuuk Center, forestilles som en åben plads, der giver rum til forskellige aktiviteter, som fx. sneskulpturer om vinteren eller udstillinger og events forår og sommer. Pladsen tilføres karakterfulde belægninger, hævede begrønnede niveauer med bænke for ophold og en stemningsfuld belysning, der giver rummet karakter både sommer og vinter.

 

Udforsk

NytOUH er et af de største af de nye danske supersygehuse, der sætter et menneskeligt helhedsskabende og bæredygtigt...

Familiebebyggelse indeholdende 50 familieboliger sammensat af klynger bestående af tre boligtyper hhv. 2-værelses, 3-værelses og 4-værelses. Bebyggelsen overholder...

KHR vandt 1. præmie for forslaget om at skabe et levende og inddragende nyt rådhus for ansatte og...