Sammen med Friis Andersen Arkitekter og Holmsgaard rådgivende ingeniører er KHR Architecture blevet udvalgt til at byde på en totalrådgiveraftale om helhedsorienteret renovering og boligforbedring af to almennyttige boligforeninger i Albertslund opført i 1969-1971.

Renoveringen er en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden med en forventet samlet byggeudgift på 201 mio. DKK. Det drejer sig om Albertslund Boligselskabs bebyggelse Damgården, Kærgården og Kildegården med i alt 280 boliger og Vridsløselille Andelsboligforenings bebyggelse Fosgården og Bækgården med 226 boliger og et erhvervslejemål. Begge boligselskaber administreres af BO-VEST, der af hensyn til synergieffekter ønsker at bruge samme totalrådgiver på begge renoveringsprojekter.

I alt fire ud af 11 hold er blevet inviteret til at indsende deres indledende tilbud senest den 25. august 2021.

Læs mere om KHR Architectures ydelser inden for renovering og boligbyggeri.