Nordblokken af Akuthuset skal bygges i et lynspor

Nordblokken af Akuthuset i Nyt Hospital Bispebjerg skal bygges i et ´lynspor´, hvilket vil føre til store besparelser i både tid og økonomi, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Projektdirektør Søren Svare, KHR Architecture udtaler: ”Vi sikrer blandt andet kvaliteten ved stramme udbudskrav i form af både projektforslag og forprojekt. Yderligere er der som en del af udbudsmaterialet lavet en omfattende designmanual, som giver de bydende meget klare retningslinjer for hvad der skal bygges. Herigennem sikres, at der designmæssigt ikke bliver tale om to adskilte projekter med hver sin designfilosofi, men derimod ét samlet nyt Akuthus.”

KHR Architecture er glade for at et stærkt samarbejde i teamet bidrager til at projektet i stedet for at være færdigt i år 2024, nu forventes at være færdigt allerede ved årsskiftet 2022/2023.

Projektansvarlig vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital udtaler: ”Det her projekt har vist en fleksibilitet langt over, hvad vi havde forventet. Jeg må give en stor ros til vores totalrådgivere, der har udtænkt Akuthuset og sidenhen været med på at skære det til, så vi nu har mulighed for at gennemføre denne optimeringsmulighed.”

Totalrådgiverteamet består af: KHR Architecture, ARUP og EYP Architecture & Engineering.

Læs mere om KHRs ydelser inden for sundhedsarkitektur.