I løbet af udstillingsperioden, har projektet 'Generisk Bocelle' udviklet sig endnu mere: Fiberkonstruktionen har fået monteret en ny ramme udviklet af translucente glasfiberlaminater leveret fra Fiberline Composites.

Rammen bærer et nyt lag digitalkodet tekstil på fiberkonstruktionen. Glasfiberrammen og tekstilet er udviklet i samarbejde med Mette Ramsgaard Thomsen (CITA), Jan Søndergaard (KHR Arkitekter), Vicki Thake (ErhvervsPhd-studerende) og studerende fra KADK og Københavns Tekniske Skole.

Det nye lag på frp-konstruktionen undersøger sammenstillingen af materialer med translucente egenskaber. Materialet er skærmen, modtageren og formidleren af lyset og silhuetterne. I ny dialog med fiberkompositterne udvikler og anvender vi i dette tilfælde et tekstil med et neutralt geometrisk mønster. Herved er det omgivelserne, der skaber og printer de forskellige universer skabt af dagslysets konstante foranderlighed. Materialet og tektonikken skaber i samhørighed den homogene sammenhængende geometriske struktur, der formidler de effekter omgivelserne og naturen sætter i gang.

Videnskaben, teknologien og materialet vil i denne udvikling imellem forskning, praksis og industri anvendes som ledende til nye arkitektoniske sammenstillinger igennem observationer og eksperimenter med de fiberforstærkede polymere kompositter, der aftvinger nye rumlige dimensioner i sin leg med sine særlige egenskaber og relation til lyset.

Udstillingsperioden er til og med d. 10. juni. Læs mere om bocellen på KADK.dk