Hvad skal du som privat udvikler være opmærksom på, hvis du vil påtage dig rollen som delegeret bygherre for en almen boligorganisation?

Med mange af de attraktive byggegrunde følger et krav om en vis procentdel alment byggeri. Det gør alment-private samarbejder og brugen af en delegeret bygherremodel oplagt. Hvis du som privat udvikler gerne vil bygge alment-private projekter, men mangler viden om den delegerede bygherremodel, såvel juridisk som praktisk, så er dette morgenmøde det helt rigtige sted at starte.
Advokat Veronica Petersen er ekspert på området og vil gøre dig klogere på mulighederne, lovgrundlaget og hvad du skal være opmærksom på som delegeret bygherre. Arkitekt Torben Juul har praktisk erfaring med projekter løst i en delegeret bygherremodel og vil vise, hvad der skal til, for at skabe et alment-privat vinderprojekt.

Dagens program

8.30-8.55: Netværkskaffe og croissanter

8.55: Velkommen ved Partner Lars Kragh, KHR Architecture

9.00: Det juridiske grundlag for den delegerede bygherremodel ved Partner Veronica Petersen, NT Advokater
Advokat Veronica Petersen fra NT Advokater gennemgår jura, tips og tricks om den delegerede bygherremodel med særligt fokus på den private udviklers rolle. Veronica har 10+ års erfaring med at tilrettelægge og gennemføre samarbejder mellem almene boligorganisationer og private udviklere. Der er tid til spørgsmål efter præsentationen.

9.40: Den delegerede bygherremodel i praksis – case fra Kregme ved Partner og designdirektør Torben Juul
Arkitekt Torben Juul fra KHR Architecture deler erfaringer og viser løsninger fra et aktuelt projekt fra Kregme, hvor Svanen Development sammen med Bo-Vita udvikler 16500 m2 boliger med afsæt i Halsnæs Kommunes visioner om et socialt bæredygtigt boligmiljø med en tæt integration af almene og private boliger. Der er tid til spørgsmål efter præsentationen.

10.00: Tak for i dag
Bemærk at der er begrænsede pladser, og at det kræver en bekræftelsesmail fra os, før du er tilmeldt.
Du er velkommen til at skrive til Anne på [email protected], hvis du har spørgsmål.

Tid: 25. Januar 2023 kl. 8.30-10
Sted: Kanonbådsvej 4b, 1437 Kbh K
Tilmelding til [email protected]