Grøn virksomhedspulje understøtter KHR's bæredygtighedsmission

- "Hos KHR er vi i gang med en systematisk proces, der skal sikre, at vi indtænker bæredygtighed på alle niveauer af virksomheden. Her er midlerne fra SMV:Grøn et rigtig godt supplement, der betyder at vi kan investere i et internt kompetenceløft og ekstern rådgivning,” siger postdoc Cameline Bolbroe, der står i spidsen for KHR Architectures bæredygtighedsindsats.

- ”I forhold til vores egen kompetenceudvikling er planen at skærpe vores viden om LCA, altså Life Cycle Analysis, og de kommende lovkrav inden for bæredygtighed, fx i det kommende bygningsreglement. På den måde sikrer vi, at alle er bedst muligt klædt på til at rådgive vores kunder.”

- ”Midlerne til ekstern rådgivning vil vi blandt andet bruge til forretningsudvikling indenfor social bæredygtighed, hvor vi allerede har et stærkt afsæt.” 

Byggebranchen er underrepræsenteret

Kun 6 procent af ansøgningerne til SMV:Grøn-puljerne i de første to runder af SMV:Grøn kom ifølge brancheorganisationen We Build Green fra virksomheder i byggebranchen.

- ”Det er ærgerligt, når der helt sikkert er et stort uforløst potentiale, som SMV:Grøn-midlerne kan være med til at bane vej for. Jeg håber at vi som branche er bedre repræsenteret her i den 3. runde, hvor 38 mio. netop er blevet fordelt,” siger Cameline Bolbroe.

SMV:Grøn er et EU-finansieret støtteprogram for danske små og mellemstore virksomheder. Programmet fokuserer på at hjælpe virksomheder, der vil udvikle sig med fokus på grøn omstilling og støtten målrettes rådgivning, investering eller kompetenceudvikling.

Læs mere om KHR’s ydelser inden for bæredygtighed.