KHR Arkitekter er prækvalificeret til at give tilbud på rammeaftale med Udenrigsministeriet på fredede og bevaringsværdige bygninger af høj arkitektonisk værdi. Opgaven omfatter renovering og ombygninger af ejendomme og bygninger med særlig bevaringsmæssig dansk arkitektur i hele verden, hvor danske ’verdenskendte’ arkitekter har stået for opførelsen af ambassader eller generalkonsulater.

Rammekontrakten omhandler bl.a. følgende ydelser:

- Bygningssyn og vedligeholdelsesplan

- Indledende rådgivning herunder idéoplæg og byggeprogram

- Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse og projektering

- Rådgivning i forbindelse med udførelse, byggeledelse og tilsyn

- Bygherrerådgivning

- Anden teknisk rådgivning og bistand