Kampen er ikke slut endnu

Som en del af arkitekt- og byggebranchen erkender vi, at der her i 2023 stadig er et betydeligt ulighedsproblem, når det kommer til køn og andre parametre. Selvom uligheden måske nok er mindre udpræget i en arkitektvirksomhed som vores end i andre dele af branchen, har vi stadig meget at kæmpe for.

Først og fremmest har vi naturligvis fokus på vores egen arbejdsplads, men som arkitektvirksomhed, der arbejder med social bæredygtighed, har vi også det privilegium og ansvar, at vi kan være med til at bane vejen for mere ligestilling, inklusion og diversitet via de projekter, som vi udfører.

Ligestillingspolitikken er et skridt på vejen

Vi har derfor besluttet os for at fastlægge en lang række initiativer, som vil hjælpe med at sikre, at alle nuværende og potentielle ansatte har de samme muligheder i deres karriereudvikling, og at vi via vores forretning er med til fremme ligestilling og inklusion. Ikke kun på tværs af køn og seksualitet, men også uanset alder, etnicitet, handicap m.m..

Det gør vi både, fordi vi mener, at det er vores pligt, og fordi vi er overbevist om, at en arbejdsplads og arkitektur, der værdsætter og fremmer mangfoldighed og inklusion, ultimativt styrker vores forretning.

Konkrete fokusområder i vores ligestillingspolitik

Vi er klar over, at det kræver en vedvarende indsats og et engagement fra alle niveauer af vores organisation for at skabe resultater, og at det er godt at have konkrete indsatsområder og målparameter for at gå fra politik til handling. Derfor sætter vi med udgangspunkt i vores vision om at fremme ligestilling, mangfoldighed og inklusion eksplicit fokus på seks områder i vores nye ligestillingspolitik:

  • Work-life balance og organisationskultur
  • Kønsbalance i ledelse, beslutningstagning og organisation.
  • Ligestilling i rekruttering og karriereforløb
  • Foranstaltninger mod kønsbaseret vold, herunder seksuel chikane
  • Intersektionelt perspektiv på mangfoldighed, lighed og inklusion
  • Integration af køn, diversitet, lighed og inklusions-dimensioner i vores tjenester og produkter

Klik for at læse hele vores ligestillingspolitik eller kontakt Cameline Bolbroe for yderligere information.