Lars Kragh er tiltrådt som administrerende direktør per 1. februar 2014. Lars Kragh har de seneste 3 år drevet egen rådgivende ingeniørvirksomhed og har siden starten af 2013 samtidig været bestyrelsesformand for KHR Arkitekter. I denne periode er KHR Arkitekter og Lars Kragh blevet enige om at arbejde tættere sammen, med formålet at styrke den samlede kompetence og tilbyde markedet en bredere vifte af design- og rådgivningsydelser.

KHR Arkitekter vil fremover have fokus på deres kernekompetencer inden for konkurrencearbejder, udførelse af arkitektarbejder og designopgaver samt bygherrerådgivning og byggestyring inden for den offentlige og private sektor i Skandinavien.

Lars Kragh, som har løst flere bygherrerådgivningsopgaver i Lars Kragh Consult overfører disse opgaver til KHR Arkitekter. Lars Kragh vil i KHR Arkitekter, ud over at lede virksomheden, løse udvalgte opgaver inden for udvikling, bygherrerådgivning og strategisk rådgivning samt varetage udvalgte ingeniørdiscipliner. Lars Kragh har arbejdet som koncerndirektør i Carl Bro A/S (nu Grontmij) frem til 2004, som administrerende direktør i Leif Hansen Engineering A/S (nu Orbicon) frem til 2010 og siden da i eget firma. Lars Kragh besidder derudover bestyrelsesposter inden for rådgiversektoren og inden for ejendomsbranchen.

KHR Arkitekter har i forbindelse med Lars Kraghs tiltrædelse udvidet bestyrelsen til at omfatte KHR's 5 partnere og samtidigt er tidligere direktør i Realkredit Danmark Jens-Erik Corvinius tiltrådt som bestyrelsesformand.