KHR Architecture vil skabe bedre rammer for mennesker med plejebehov

”Vi oplever en stigende efterspørgsel på boliger og løsninger, der er skræddersyet til grupper med særlige behov. Det skyldes både, at der bliver flere ældre i dagens Danmark, og at der er en større bevidsthed om de fysiske rammers betydning for beboernes trivsel og funktion i hverdagen,” siger designdirektør og partner Torben Juul.

KHR Architecture er et af de ældste danske arkitektfirmaer, som har tegnet velfærdsarkitektur i flere årtier. 

”Velfærdsarkitekturen har altid været et hovedfokus hos KHR. Når vi kombinerer den ballast med vores kompetencer inden for boligarkitektur og social bæredygtighed og samarbejder med fageksperter inden for plejearkitektur og demens, har vi det allerbedste afsæt for at skabe fremtidens plejeboliger og mere tilgængelige offentlige bygninger og rum,” forklarer Torben Juul.

En af eksperterne er Louise Dedenroth Høj, der forsker og rådgiver inden for seniorbolig- og plejehjemsarkitektur. Hun har en ph.d. fra Det Kongelige Danske Akademi, hvor hun har sat fokus på hjemlighed i plejehjem og dilemmaerne mellem institution og hjem i disse typer arkitektur.

”Jeg glæder mig meget til at få min teoretisk-praktiske viden i spil i flere konkrete projekter. Det er vigtigt at få skabt de rigtige prioriteringer, som giver den optimale indretning både for medarbejderne og for beboerne, når der skal bygges nye plejeboliger. Jeg har gennem min forskning ude på plejehjemmene oplevet rigtig mange ting, der ikke fungerer. Det glæder jeg mig til at kunne lave om på, så flere plejeboliger kommer til at føles som rigtige hjem.”

KHR Architecture har desuden en tæt dialog med Demensalliancen, der via sit netværk er en rigtig god kilde til at forstå udfordringerne i kommunerne og de konkrete behov hos både demensramte, deres pårørende og plejepersonalet.

Flere ældre og mere komplekse behov

DI Byggeri lavede sidste år en analyse, der viser, at der på landsplan bliver behov for 12 procent flere plejeboliger. I visse kommuner er det tal helt oppe på 50 procent, selvom ældre bliver længere i egen bolig end tidligere.

”Generelt set er sundhedsniveauet hos de ældre forbedret, men for de ældre, der har behov for pleje, er forløbene til gengæld mere komplekse. Blandt andet har flere en demenssygdom, ganske enkelt fordi vi lever længere. Faktisk er op mod 80 procent af alle beboerne på plejehjem ramt af demens, og det stiller helt særlige krav til arkitektur og indretning,” forklarer arkitekt og forsker Louise Dedenroth Høj, der har skrevet en ph.d. med fokus på plejehjemsarkitektur.

Det er netop dette mere komplekse behov, som KHR Architecture via det nye samarbejde vil være endnu bedre til at skabe specialiserede arkitektoniske løsninger til.

”Vi undersøger altid vores brugeres behov og den kontekst, som et byggeri indgår i, men jo mere specialiseret en brugergruppe, vi skal skabe rammer til, jo vigtigere bliver sparringen med fagfolk og erfaringseksperter,” siger Torben Juul og fortsætter:

”Vi er allerede i gang med at skabe friplejehjem sammen med private udviklere, og jeg glæder mig til at få vores specialiserede arkitektoniske rådgivning i spil over for flere bygherrer, der vil skabe moderne plejeboliger enten ved at tilpasse eksisterende boliger eller bygge nye.”

Du kan læse mere om vores ydelser inden for plejearkitektur eller kontakte Torben Juul for at høre nærmere.