Elisabeth Jeppesen i front for planlægning og byudvikling hos KHR Architecture

"Det er ikke noget nyt, at vi hjælper vores kunder med myndighedsarbejdet, men vi oplever en stigende kompleksitet på området, som vi gerne vil imødekomme med helt specialiserede kompetencer. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi har fået Elisabeth i front for vores ydelser inden for planlægning og byudvikling, hvor vi understøtter vores kunder lige fra screening af markedet for passende arealer til udarbejdelse af lokalplaner og konkrete skitseprojekter", siger designdirektør og KHR-partner Torben Juul.

Elisabeth Jeppesen er uddannet arkitekt med speciale inden for byplanlægning. Hun har beskæftiget sig med kommune- og lokalplanlægning gennem de sidste 11 år, hvor hun har arbejdet med byplanlægning i kommunalt regi, hos brancheorganisationen Dansk Byplanlaboratorium og i den private sektor.

"Elisabeth Jeppesen er den helt rette person til at stå i spidsen for vores byplan-ydelser. Hendes baggrund fra både kommunalt og privat regi betyder, at hun kender vores kunders udfordringer og muligheder i forhold til myndighedernes krav og det lokalplanarbejde, der er grundlaget for realisering af ethvert nyt projekt. Elisabeths store styrke er, at hun både har det store overblik og arbejder hands-on helt ned i projektets detaljer", siger Torben Juul.

KHR Architectures nye byplanekspert, Elisabeth Jeppesen, supplerer:

"Byplanområdet er i høj grad præget af tværfaglighed og samarbejde. Jeg har lært meget ved at sidde på begge sider af bordet, og den erfaring bruger jeg til at skabe tillid i samarbejdsrelationerne og gensidig forståelse for de forskelligrettede perspektiver, som næsten altid er til stede i projektudvikling og lokalplanprocesser. Jeg har et godt strategisk overblik, indsigt i relevant lovgivning samt ikke mindst i praksis på området og glæder mig til at få de kompetencer i spil, så flere af KHR Architectures kunder kan få et solidt afsæt for deres projekter og komme effektivt fra start."

Elisabeth Jeppesen brænder for tværfagligheden i sit fag og glæder sig over at blive del af en klassisk tegnestue:

"Hvis vi skal have bedre byer, skal byplanlægning og god arkitektur gå hånd i hånd. Min nye rolle som byplanekspert hos KHR Architecture er for mig det optimale sted at understøtte den udvikling og hjælpe kunderne med en holistisk tilgang til areal- og projektudvikling. Jeg glæder mig til synergier ved at være del af en klassisk tegnestue med en stor arkitektonisk ballast, der samtidig har ekspertkompetencer inden for bygherrerådgivning og nu også byplanlægning."

Kontakt Elisabeth Jeppesen for at høre mere om KHR Architectures ydelser inden for planlægning og byudvikling.