Siddemøbler ©Steno Diabetes Center Sjælland fotograf Carsten Andersen

Arkitektur der sætter brugerne i centrum

Opgraderingen af de fysiske rammer er en del af Steno Diabetes Center Sjællands indsats for at forbedre diabetesbehandlingen og -forebyggelsen i regionen. Diabetesbehandling skal stadig foregå tæt på borgerne på sygehusene i regionen, men i nye forbedrede rammer, der tager afsæt i brugernes behov. KHR Architecture har været arkitektonisk rådgiver på projektet:

– Vi har været med til at sikre et højt arkitektonisk niveau hele vejen igennem processen, både i det enkelte projekt og på tværs af projekterne, og det er dejligt at se, hvor godt visionerne er ført ud i livet på ambulatorierne i Næstved og Slagelse, siger projektleder Kirsten Vittrup Bernild fra KHR Architecture.

Det lokale arkitektfirma

 

Venteareal i diabetescenter ©Steno Diabetes Center Sjælland fotograf Carsten Andersen

Begejstret Steno centerdirektør

Projektet med at om- og nybygge til diabetesbehandlingen kører i flere etaper, men med afsæt i de samme visioner for arkitekturen.

– Jeg er meget begejstret over de nye ambulatorier på Slagelse og Næstved Sygehuse. De taler flot ind i visionen om fremtidens diabetesambulatorium, hvor patienterne er i centrum – også i de fysiske omgivelser, siger centerdirektør i Steno Diabetes Center Sjælland Lise Tarnow.

I Næstved har der i ombygningen været særligt fokus på at gøre det lettere for brugerne at finde intutitivt rundt, mens der i ambulatoriet i Slagelse er indrettet et særligt transitionsrum, der skal gøre overgangen fra børne- til voksenbehandlingen skånsom for unge diabetespatienter. Læs mere om selve projektet eller om vores ydelser inden for sundhedsarkitektur.

Billeder ©Steno Diabetes Center Sjælland, fotograf: Carsten Andersen