Berlingske begejstret for restaureringen af Østerport Station

Efter mere end 2 års renovering og modernisering er den fredede stationsbygning fra 1897 igen åbnet.

Arkitekturanmelder Holger Dahl fra Berlingske har besøgt den genåbnede og roser det færdige resultat. Du kan læse anmeldelsen her: https://www.berlingske.dk/design-mode-og-arkitektur/fem-stjerner-oesterport-station-genoplivet-paa-smukkeste

Oprindelige arkitetoniske kvaliteter kombineret med moderne funktionalitet

KHR Architecture har gennemført arkitektarbejderne i nært samarbejde med Kulturstyrelsen, så de oprindelige arkitektoniske kvaliteter er blevet genintegreret. Samtidig er bygningens funktionalitet blevet opdateret til at kunne klare dagens behov.

Farvearkæologiske undersøgelser

Indvendigt er bygningens originale og farverige arkitektur blevet retableret efter farvearkæologiske undersøgelser. Træværkets røde og grønne grundfarver er brugt som gennemgående tema.

Tilpasset øget passagertal

Hertil kommer retablering af de oprindelige gule og blå stafferinger på træværk og de genopførte sprængværker. Med åbningen af den nye Metro Cityring forventes passagertallet på Østerport Station at blive forøget fra ca. 30.000 til 45.000 dagligt.

Stationens passagervendte arealer er blevet udvidet, og to nye indgange i bygningens gavle er med til at servicere det øgede passagertal. De oprindelige dobbelthøje arkader mod bygningens to flotte tøndehvælv er blevet blotlagt, og nye glaspartier sikrer indblik til billetsalg, kundeservice og stationsbutikker.

Genetablering af terrazogulv

Bygningens oprindelige terrazzogulv er blevet reetableret, og nye terrazzotrapper er blevet opført med integrerede ledelinjer for synshæmmede.

Udvendigt er tag og bindingsværksfacader blevet renoveret i forbindelse med etablering af de to nye indgange. Samtidig er gangtunneller blevet opgraderet med nye overflader på gulv, vægge og loft samt tidssvarerende og moderne belysning.

Fakta om projektet:
Bygherre: DSB Økonomi og ejendomme
Totalrådgiver: Sweco Danmark A/S
Rådgiver: KHR Architecture
Udførende: Aarsleff Rail