Visualisation of Gartnerhaven made for the local plan proposal. Image rights: Hvidovre Municipality
En visualisering lavet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget giver en idé om, hvordan det fremtidige natur- og boligområde kan se ud. Bemærk at der ikke er tale om en visualisering af det konkrete projektforslag. Visualisering: Hvidovre Kommune

The three legs of the planning process: Project, legislation and policy

Elisabeth Jeppesen, KHR Architectures byplanekspert, delte sin omfattende erfaring med byplanlægning i over 30 kommuner gennem 12 år. Hun lagde særligt vægt på vigtigheden af et vellykket samspil mellem projekt, lovgivning og politik i planprocessen. Med udgangspunkt i hendes rolle som projektleder for udviklingen af Gartnerhaven fremhævede hun kompleksiteten ved at navigere gennem EU-direktiver, Fingerplanen, miljøvurderinger og de politiske processer. Projektudviklere står over for at skulle håndtere flere krav fra myndighederne og løse store udfordringer som f.eks. klimasikring. Et tværfagligt samarbejde og rettidige beslutninger er derfor afgørende for succesfuldt projekt.

Morning meeting Planning Act
Warm water pool for therapy, play and training at Bergen hospital

A deeper dive into the complex legislative process

Landinspektør Kristian Baastrup fra Skel.dk gav deltagerne et dybere indblik i de lovgivningsmæssige aspekter af planprocessen, herunder rammestyringer og de forskellige planlægningsniveauer, der ligger i Planloven. Han præsenterede forskellene mellem Landsplansdirektiv, kommuneplan og lokalplan og diskuterede vigtigheden af at integrere oplysninger om formål og retsvirkninger, såsom klimatilpasninger, allerede i planprocessen. Diskussionen spændte over dispensationsmuligheder, midlertidig anvendelse af områder, servitutter og samarbejde mellem projektudviklere og landinspektører.

Urban planner Elisabeth Jeppesen - responsible for planning and urban development at KHR Architecture
Elisabeth Jeppesen - Head of Planning and Urban Development at KHR Architecture

Det tværfaglige arbejde er nøglen til succes

Morgenmødets konklusion var tydelig: Succesfuld byudvikling og byplanlægning kræver god dialog mellem alle aktører, forståelse for de tværfaglige discipliner og indsigt i de rette lovgivninger, da det sparer tid og ressourcer. Elisabeth og Kristian understregede også vigtigheden af tidlig inddragelse af de offentlige og private interesser, da det kan sikre større opbakning til projektet, samt minimere konflikter og opnå accept og anerkendelse fra offentligheden.

Hvis I er interesserede i at høre mere om vores byplanydelser eller har brug for hjælp i forbindelse med et konkret projekt, så kontakt Elisabeth Jeppesen.