Visualisering af Gartnerhaven lavet til lokalplanforslag. Billedrettigheder: Hvidovre Kommune
En visualisering lavet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget giver en idé om, hvordan det fremtidige natur- og boligområde kan se ud. Bemærk at der ikke er tale om en visualisering af det konkrete projektforslag. Visualisering: Hvidovre Kommune

Planprocessens tre ben: Projekt, lovgivning og politik

Elisabeth Jeppesen, KHR Architectures byplanekspert, delte sin omfattende erfaring med byplanlægning i over 30 kommuner gennem 12 år. Hun lagde særligt vægt på vigtigheden af et vellykket samspil mellem projekt, lovgivning og politik i planprocessen. Med udgangspunkt i hendes rolle som projektleder for udviklingen af Gartnerhaven fremhævede hun kompleksiteten ved at navigere gennem EU-direktiver, Fingerplanen, miljøvurderinger og de politiske processer. Projektudviklere står over for at skulle håndtere flere krav fra myndighederne og løse store udfordringer som f.eks. klimasikring. Et tværfagligt samarbejde og rettidige beslutninger er derfor afgørende for succesfuldt projekt.

Morgenmøde Planlov
Varmtvandsbassin til terapi, leg og træning på sygehus i Bergen

Et dybere spadestik ned i den komplekse lovgivningsproces

Landinspektør Kristian Baastrup fra Skel.dk gav deltagerne et dybere indblik i de lovgivningsmæssige aspekter af planprocessen, herunder rammestyringer og de forskellige planlægningsniveauer, der ligger i Planloven. Han præsenterede forskellene mellem Landsplansdirektiv, kommuneplan og lokalplan og diskuterede vigtigheden af at integrere oplysninger om formål og retsvirkninger, såsom klimatilpasninger, allerede i planprocessen. Diskussionen spændte over dispensationsmuligheder, midlertidig anvendelse af områder, servitutter og samarbejde mellem projektudviklere og landinspektører.

Byplanekspert Elisabeth Jeppesen - ansvarlig for planlægning og byudvikling hos KHR Architecture
Elisabeth Jeppesen - ansvarlig for planlægning og byudvikling hos KHR Architecture

Det tværfaglige arbejde er nøglen til succes

Morgenmødets konklusion var tydelig: Succesfuld byudvikling og byplanlægning kræver god dialog mellem alle aktører, forståelse for de tværfaglige discipliner og indsigt i de rette lovgivninger, da det sparer tid og ressourcer. Elisabeth og Kristian understregede også vigtigheden af tidlig inddragelse af de offentlige og private interesser, da det kan sikre større opbakning til projektet, samt minimere konflikter og opnå accept og anerkendelse fra offentligheden.

Hvis I er interesserede i at høre mere om vores byplanydelser eller har brug for hjælp i forbindelse med et konkret projekt, så kontakt Elisabeth Jeppesen.