Vi er i fuld gang med brugerprocesserne for det nye Bispebjerg Akuthus. Sammen med Bispebjergs personale præciseres krav og muligheder ved hospitalets mange komplekse funktioner. Den store brugerproces bidrager derfor til at projektet skærpes via personalets mangeårige erfaringer. Brugerinvolveringen foregår på et højt specialiseret niveau med fokus på kliniske processer samt hensynet til patienter, pårørende og personale. Brugerprocessen er startet i dispositionsforslagsfasen med workshops og mock-ups og strækker sig til afleveringen af projektforslaget. Vi glæder os til at fortsætte brugerprocessen som skal sikre en bedre hverdag i fremtidens hospital.