Mød KHR's første bæredygtighedspraktikant

Bæredygtighedspraktikant Valeria Lalinde Vallejo skal bidrage til udviklingen af KHR's bæredygtighedsrelaterede forretningsprocedurer og -tjenester. Ved at kombinere sin designbaggrund med aktuelle bæredygtighedsstudier bringer hun nye perspektiver og ny viden til KHR's mission om at være førende inden for socialt bæredygtig arkitektur.

Vil du kort præsentere dig selv og din faglige baggrund?
Mit navn er Valeria Lalinde, og jeg er designer med en stor passion for bæredygtighed. Jeg er født i Colombia, et land med en utrolig biodiversitet og de mest ukuelige og ekstraordinære mennesker, hvilket altid har inspireret mig til at se mig omkring, passe på miljøet og forstå samfundet.
Jeg har taget min bachelor i industrielt design med fokus på produkt-, interiør- og bydesign. Jeg arbejdede for en bygge + arkitektvirksomhed i 4 år, hvor jeg fik erfaring inden for bolig- og byggebranchen på en tværfaglig arbejdsplads. Nogle af de projekter, som jeg havde ansvar for, omfattede implementering af bæredygtige designstrategier og cirkulær økonomi for byggematerialer, øko-design og up-cycling i samarbejde med universiteter samt en prototype af et futuristisk og meget bæredygtigt byprojekt.

Hvorfor valgte du at læse en master i bæredygtighed på Aalborg Universitet?
Da jeg begyndte at involvere mig i bæredygtighedsprojekter på mit job, manglede jeg en masse viden og kompetencer, som var afgørende for at udføre arbejdet. Først tog jeg et kursus i bæredygtighed og lærte om de grundlæggende ting: Jeg lærte bl.a. om bæredygtighedsmålene, planetariske grænser og cirkulær økonomi og andre relevante emner. Der manglede dog en forbindelse mellem mine tidligere studier og bæredygtighed. Jeg mener, at design har mulighed for at bringe bæredygtig udvikling videre og skabe en positiv indvirkning på forskellige industrier og lande. Design kan tage bæredygtighed til et andet niveau, støtte og forbedre den. Derfor besluttede jeg mig for at læse en masteruddannelse i Sustainable Design Engineering på Aalborg Universitet i København.

Hvad er din hovedinteresse inden for bæredygtighed?
Min hovedinteresse inden for bæredygtighed er begrebet cirkulær økonomi, og hvordan det giver mennesker, industrier og endda lande mulighed for at ændre deres tankegang og se affald som en ressource for andre. Det er lykkedes at forene virksomheder og regeringer til at arbejde sammen, skabe regler til støtte for forandringer og arbejde på en systemisk måde for at opnå mange af de forandringer, vi har brug for.

Hvad er din rolle som bæredygtighedspraktikant hos KHR?
Som praktikant i KHR deltager jeg primært i 3 projekter: Overvågning og implementering hos KHR af nye bæredygtighedskrav til byggesektoren, skabelse af nye tjenester omkring social bæredygtighed samt udvikling af en bæredygtig profil og strategi for virksomheden.


KHR har indledt et samarbejde med eksterne konsulentfirmaer for at udvikle en solid bæredygtighedsstrategi og profil for virksomheden. Min rolle er at facilitere samarbejdet og medskabe strategien for at opnå det ønskede resultat. Desuden er byggesektoren ved at øge antallet af krav omkring bæredygtighed, nogle vedrørende drift og andre vedrørende designprocessen. Min rolle er at overvåge de nye krav, især LCA og bæredygtighedscertificeringer, og undersøge de værktøjer, vejledninger og kompetencer, der er nødvendige for at opfylde de nye regler.
Selv om bæredygtighed har stigende interesse i byggesektoren og dens kunder, er fokus på de sociale aspekter stadig ret begrænset i forhold til den miljømæssige dimension. KHR har en særlig interesse for og erfaring med menneskeligt design og vil bruge det som et afsæt for at tilbyde tjenester inden for social bæredygtighed. Min rolle omfatter en analyse af KHR's eksisterende portefølje og konceptualisering af forskellige bæredygtighedsmodeller, så vi kan tilbyde konkrete ydelser, der kan hjælpe KHR's kunder til at skabe projekter med en mere socialt bæredygtig profil.

Hvad forventer du at opnå i løbet af dit bæredygtighedspraktikophold?
Jeg vil forstå, hvordan bæredygtighed forstås og vurderes på virksomheds-, branche- og nationalt plan, og bruge design som et nyttigt redskab til at udrede, styrke og etablere bæredygtighed. Jeg vil gerne bidrage til KHR's bæredygtige udvikling som virksomhed og være med til at positionere firmaet som en reference i sektoren. Jeg vil gerne motivere mine kolleger til at engagere sig i virksomhedens transformation og skabe bevidsthed både professionelt og personligt.

I et bredere perspektiv, hvor ser du muligheder for, at byggebranchen kan bidrage til en bæredygtig omstilling?
Byggebranchen er en vigtig aktør i den bæredygtige omstilling, da den tegner sig for 40 % af de globale CO2-udledning, bruger store mængder ressourcer og materialer og beskæftiger et stort antal mennesker rundt om i verden. Som en af de stærkeste sektorer i verdensøkonomien har den mulighed for at påvirke andre industrier og skabe omlægninger, der kan have en positiv, relevant og global indvirkning. Derfor ser jeg mange muligheder inden for branchen i forbindelse med brugen af bæredygtige materialer, byggeprocesser med lavt kulstofindhold, passive bygninger og menneskeligt fokuseret design, der bl.a. fremmer inklusion, sundhed og mangfoldighed.

Hvad ser du som den største udfordring for byggebranchen i den nærmeste fremtid med hensyn til at imødekomme nye krav til projekter og bygninger med en mere bæredygtig profil?
For mig er den største udfordring dimensionen og kompleksiteten af de projekter, som byggebranchen beskæftiger sig med. Med hensyn til materialitet bruger en bygning hundredvis af forskellige materialer og ressourcer, som er vanskeligere at vurdere, certificere eller erstatte end på produktniveau. Desuden samarbejder og engagerer sektoren sig i forskellige typer aktører, herunder partnere, bygherrer, kommuner og brugere, som medbringer en række forskellige behov og krav, der skal tages i betragtning som en del af den sociale praksis.

Hvordan holder du dig ajour og bliver inspireret professionelt? Har du en rollemodel eller organisationer, som du synes, vi skal holde øje med?
For at holde mig opdateret tjekker jeg normalt digitale magasiner som The Guardian, der har en blog om bæredygtighed med interessante og seriøse artikler og nyheder inden for forskellige områder. For at få et hurtigt indblik følger jeg relevante initiativer, aviser, organisationer eller aktivister, der deler enkle og relevante oplysninger på sociale medier, f.eks. Greta Thunberg og Future Earth.
På lokalt plan synes jeg, at Dansk Design Center gør det godt, fordi de bruger designmetoder, værktøjer og viden til at give virksomheder mulighed for at innovere og samarbejde på tværs af brancher og drive grønne, digitale og sociale transformationer.

Hvordan ser din fremtid ud? Hvad er det næste for dig, og hvor vil du gerne være om 5 år?
Jeg forestiller mig, at jeg vil drive min egen konsulentvirksomhed og arbejde på tværs af virksomheder og sektorer for at hjælpe dem med at implementere bæredygtighed, samarbejde og skabe et stort netværk. Jeg ser mig selv hjælpe folk med at forstå bæredygtighed og skabe bevidsthed om, hvor vigtigt det er at foretage ændringer både i branchen og i samfundet. I sidste ende ser jeg mig selv som en drivkraft for forandring og skabe den største positive indvirkning.

Hvad vil du anbefale virksomheder, der ønsker at fokusere mere på bæredygtighed, men ikke ved, hvor de skal starte?
Først vil jeg anbefale, at man ser sig omkring for at identificere, hvad konkurrenterne, branchen og partnervirksomhederne gør, samt hvad de potentielle kunder eller brugere beder om eller forventer. Derefter ville jeg kigge inden for virksomheden efter nøgleaktører, -processer og -værktøjer for at fastlægge udgangspunktet og skabe en fælles forståelse og retning. Endelig ville jeg samarbejde med eksperter (konsulentfirmaer eller specialister) for at udarbejde en strategi og handlingsplan til at følge og begynde at foretage ændringer.

Læs mere om KHR's ydelser inden for bæredygtighed eller kontakt os for en uforpligtende samtale om mulighederne.