Jagten på den stærkeste arkitektoniske idé og den smukkeste løsning

Vil du kort præsentere dig selv?

Jeg hedder Morten og har en baggrund som både bygningskonstruktør og arkitekt. Siden 2015 har jeg været ansat hos KHR Architecture, hvor jeg nu er associeret partner og indgår i den kreative ledelse med fokus på arkitektur- og designudvikling, arkitektonisk identitet og kvalitet i projekterne.

I min fritid tilbringer jeg en del tid i mit atelier, hvor jeg hovedsageligt arbejder med træ. Jeg laver blandt andet køkkener og møbler i større og mindre skala. Atelieret bruger jeg også som et kreativt frirum sammen med mine tre børn, som også elsker at være dernede og slå sig løs. Det fungerer supergodt at have et sted, hvor der på alle måder er højt til loftet.

Hvorfor valgte du en karrierevej som arkitekt?

Lige siden jeg var barn, har jeg elsket at tegne og bruge mine hænder, og ret tidligt fandt jeg inspiration i arkitektur. Jeg overvejede at søge ind på Kunstakademiet men valgte arkitektskolen, fordi man som arkitekt er med til at skabe rammerne for de liv, vi lever. I modsætning til kunsten er arkitekturen bundet til sin kontekst og sit sted. Den præger menneskers liv gennem årtier eller længere. Det synes jeg er spændende – samtidig med, at det lægger et stort ansvar på os som arkitekter.

Kan du forklare nærmere, hvad du laver som sagsarkitekt?

I øjeblikket arbejder jeg som sagsarkitekt på en stor ny skole, der er under opførelse i Nuuk. Det er et stort projekt, som jeg har været involveret i fra skitseringsfasen, og jeg er glad for at kunne følge det til dørs. I den sidste fase af projektet, som vi er i gang med nu, er jeg meget i dialog med byggepladsen, som dagligt møder udfordringer, vi skal løse sammen. Der er ikke så meget tegnearbejde i denne fase, men mere koordinering af alle de valg, der er truffet i projektets tidligere faser. Til gengæld er det virkelig tilfredsstillende at se, hvordan det, man har tegnet, tager form i den virkelige verden. Her er den tætte dialog - også nu i den afsluttende fase - afgørende for det gode resultat.  

Hvad motiverer dig mest i dit arbejde som arkitekt?

Jeg elsker den diversitet, der ligger i vores fag – fra den første skitse til det færdige værk. Det kunstneriske udviklingsarbejde, den konstante søgen efter den stærkeste idé eller udvikling af den smukkeste løsning.

I rollen som sagsarkitekt kan jeg også rigtig godt lide at facilitere og arbejde sammen i et team, hvor hver har sine kompetencer, og derigennem kan skabe et godt projekt sammen.   

Er der et projekt eller delprojekt, som du er særlig stolt af at have bidraget til?

Nuuk skole bliver et rigtig flot projekt båret af et stærkt arkitektonisk koncept, som vi har formået at føre ud i livet i høj kvalitet. Selvfølgelig har der været udfordringer undervejs på grund af det barske, arktiske klima og en række Corona-benspænd, der blandt andet i lange perioder gjorde det stort set umuligt at rejse til Grønland.

Projektet viser, hvor meget et godt samarbejde imellem arkitekter, ingeniører og entreprenør betyder for det endelige resultat. Selvom der har været uenigheder og udfordringer undervejs – det er slet ikke til at undgå i så store projekter - har vi aldrig stoppet dialogen, og vi har hele tiden haft et fælles mål om at skabe fantastisk inspirerende rammer for børnene og lokalmiljøet i Nuuk.  

Hvilket projekt gad du godt få mulighed for at arbejde på?

I min karriere har jeg arbejdet mest i bymæssige kontekster, men jeg kommer selv fra landet, og ved hvor stor en betydning infrastruktur, byrum, skoler og gode kulturinstitutioner har, når man er uden for de store byer.

Jeg mener, at det er helt afgørende for at skabe mindre polarisering og bedre sammenhæng mellem land og by, at vi har mere fokus på provinsen og de rum, der skabes her. I de små samfund er der ikke så mange alternativer som i byerne, og derfor er det vigtigere, at byrum og bygninger skaber de rette rammer.

Hvilke computerprogrammer foretrækker du til dit arkitektarbejde og hvorfor?

Da jeg arbejdede som koncept/konkurrencearkitekt tegnede jeg meget i AutoCAD, SketchUp, V-Ray og Adobe-pakken. De sidste par år har jeg hovedsageligt tegnet i hånden på manifold for hurtigt at kunne afsøge den bedste løsning sammen med medarbejdere, der efterfølgende kan tegne det ind i projektet f.eks. i Revit. 

Hvordan holder du dig opdateret og henter inspiration inden for arkitektfaget?

På tegnestuen taler vi meget om vores nuværende og fremtidige projekter, og hvad der sker i branchen også internationalt. Jeg får derfor hovedsageligt min inspiration igennem min daglige dialog med mine kollegaer på tegnestuen, og når vi er på vores rejser og på studieture. Når man sidder dybt nede i et projekt, er det tit dét at løsrive sig fra det ved at gå en tur rundt i byen, bygge Lego med børnene eller tage i skoven, der giver nye perspektiver.

De konkrete arkitektoniske ideer til nye projekter vokser især frem, når vi sidder i teamet og udvikler projektet sammen. Afsættet afhænger af det specifikke projekt, men især konteksten er ofte helt afgørende. Tag nu for eksempel Nuuk skole, der ligger på kanten mellem sletten og byen. Begge dele er afspejlet i den arkitektoniske idé, hvor tagryggene mimer bjerglandskabet i baggrunden, og facaden er dekoreret med farverige dyr, der på den ene side henviser til den lokale fauna og på den anden side griber fat i de farver, der findes i Nuuks byrum. Brugen af farver i byggeri er samtidig en grønlandsk tradition og på den måde en del af den kulturelle kontekst.

Omsat i projektet bruger vi altså kontekstens input til at bryde en stor skole ned i mindre enheder, der passer til brugerne, skaber læring og wayfinding via de farverige dyr på facaderne, og gode lysforhold takket være den særlige taggeometri, der er inspireret af bjergene omkring.

Har du et godt råd til en kommende bygherre?

Sørg for at værne om den gode dialog og den gensidige tillid. Det er helt afgørende for at skabe gode projekter til tiden, at man har tillid til hinandens kompetencer og taler om tingene, også når man ikke er enige. Byggeri er en kompleks størrelse, som kun kan lade sig gøre på højt niveau, hvis man formår at samarbejde.

Klik videre for at se hele KHR's team eller læse mere om vores ydelser.