Herning Gymnasium

Kategori
Undervisning / Education
Bygherre
Herning Gymnasium
Land
Danmark
By
Herning
År
2012

Tilbygningen fra 2006 - Bygning 1 - fremstår som et samlende element og et stærkt arkitektonisk ikon for Herning Gymnasium. Det er dette forslags intention at fastholde bygning 1 centralt ”i billedet”. Den særlige form er unik og identitetsskabende og danner spændende rumligheder, der bl.a. også udgør en tydelig markering af hovedindgangen, som den ligger; velplaceret og beskyttet ved den, efter denne udvidelse, opgraderede forplads.

Overordnet disponering og organisation

Det nye bygningsafsnit på byggefeltet mod syd bliver Herning Gymnasiums ansigt mod byen. Bygningsafsnittet gennembryder det øst-vest gående træbevoksede dige og folder sig ud på den grønne plæne, med indbydende kig til det nye store samlingsrum: Agoraen. Og ved den åbne vinkling mod syd og de store glaspartier trækkes lys og det grønne rum ind gennem Agoraen og videre ud i Grønnegården.

Facader og poesi

Det er forslagets idé, at undgå en visuel uartikuleret knopskydning ved sammenstilling af forskellige bygningsudtryk, men at sikre en tydelig samlende identitet for hele gymnasiet. Den ny udvidelse skal have sin egen ikoniske signalværdi i sammenspil med helheden og dermed løfte de eksisterende tilstødende bygninger ind i fremtiden, og danne en ny dynamisk helhed. Derfor foreslås en nyfortolkning af de eksisterende vertikale facadeforløb, der accentueres poetisk i samspil med landskabet og opleves dynamisk.