Fremtidens laboratium

"Arkitekter har en unik mulighed for at fremlægge ambitiøse og kreative ideer, der hjælper os med at forestille os en mere retfærdig og optimistisk fremtid i fællesskab".

- Lesley Lokko, kurater for årets Arkitekturbiennale.

Du kan stadig nå at se Arkitekturbiennalen 2023 frem til søndag den 26. november. Udstilling er delt op i seks delområder under overskriften "The Laboratory of the Future" med i 89 bidragydere, hvoraf over halvdelen er fra Afrika eller den afrikanske diaspora. Kønsfordelingen er 50/50, og gennemsnitsalderen for alle deltagere er 43 år. Ud over dette fokus på repræsentation er selve udstillingen også kendetegnet ved et stort fokus på det sociale aspekt af arkitekturen.

Så mens sidste Biennale var fokuseret på bæredygtighed i mere traditionel forstand, er den sociale bæredygtighed mere fremtrædende i årets udstilling. Interessant for en tegnestue som vores, der har et særligt fokus på netop arkitekturens rolle i forhold til at fremme social bæredygtighed.

Arkitekturbiennalen blev etableret i 1980 og har udviklet sig til en global platform for arkitekter, hvor de kan dele deres innovative koncepter og skubbe til grænserne for design.